Hopp til innhold

Siri Sveen Haaland skal i 2024 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien åpen klasse.

Mer om Siri Sveen Haaland (PDF)

Disse jurymedlemmene er presentert så langt:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat   (Publisert: 21. september 2023)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2024