Hopp til innhold

Velkommen som søker i kategorien visuell kunst. Her finner du dokumentasjonskrav og annen viktig informasjon om hva søknaden må inneholde. Les nøye gjennom denne siden før du starter på søknaden, og kikk gjerne innom underveis i søknadsprosessen din. Lykke til!

Dokumentasjonskrav

  • Bildemateriale med maksimalt seks arbeider, eller videomateriale med total makslengde 5 minutter

  • Evt. bildemateriale må ha maksimal skarphet – gjerne 300 DPI, og være i A4- eller A5-format

  • God lyd- og bildekvalitet er viktig

  • Bildemateriale lastes opp direkte i søknadsportalen

  • Videomateriale må lastes opp på en egnet plattform og legges inn som lenke i søknaden

  • Lenken må lede direkte til avspilling av video, og må være åpen og tilgjengelig uten noen form for passord eller annen innlogging

  • Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke

Viktige spørsmål og svarene på dem

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. Man kan søke som enkeltperson eller som gruppe. For å kunne søke Drømmestipendet 2024, må du være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Når søknaden sendes inn går den først til en nomineringsprosess i kommunen du søker gjennom. Hvis kommunen nominerer søknaden sendes den videre til nasjonal juryering. Den nasjonale juryen består av en fagjury og en drømjury. Til slutt vil 50 søknader bli tildelt Drømmestipendet.

Legg vekt på beskrivelsen av drømmen din! I Drømmestipendet er drømmen din like viktig som dine faglige ferdigheter, og den blir vurdert av en egen jury.

Dokumentasjonen bør være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst- og kulturutøver. Sett deg godt inn i dokumentasjonskravene, og ikke legg ved mer enn vi etterspør! Da kan du risikere at søknaden din ikke blir godkjent.

Ved bruk av bilder og filmopptak hvor andre enn søkeren selv deltar, så plikter søkeren å sørge for skriftlig samtykke fra alle øvrige deltagere som må kunne fremvises på etterspørsel fra oss. Det er ikke tillatt å laste opp bilder, musikkopptak eller filmopptak med personer under 18 år.

Hvis søknaden blir nominert av kommunen vil navn, bilde, kommunetilhørighet og kategori bli publisert i en liste over nominerte søknader på Drømmestipendets nettside.

Hvis du blir tildelt Drømmestipendet blir søknaden publisert i sin helhet på Drømmestipendets nettside.

Pass på at søknaden og dokumentasjonsmaterialet ikke inneholder sensitive personopplysninger eller annet som ikke egner seg for offentlig publisering. 

Nei, du kan kun motta Drømmestipendet én gang.

Vi oppfordrer deg til å søke på nytt hvis du ikke blir tildelt stipendet første gang du søker.

Du kan kun sende én søknad per år.

I søknaden blir du bedt om å skrive noe om kommunetilhørighet. Hvis du har vært elev i kulturskolen, deltatt i andre kommunale eller frivillige opplæringstilbud innenfor kunst- eller kultur – eller på andre måter hatt glede og utbytte av kommunens kulturtilbud for barn og unge kan du gjerne redegjøre for dette i dette feltet. Eller kanskje du har hatt andre opplevelser som har preget din kunst- og kulturfaglige utvikling, for eksempel på skolen eller i lokalmiljøet?

Hvis ikke du har hatt spesiell kontakt med det kommunale kunst- og kulturtilbudet gjennom oppveksten din eller noe annet å beskrive under tilhørighet, kan du bare skrive at du er vokst opp i den aktuelle kommunen.

Tidligere vinnere

Her kan du la deg inspirere av tidligere vinnersøknader i din kategori!