Hei, Drømmestipendsøker!

Søknadsfristen for Drømmestipendet 2023 gikk ut 15. november.

Det vil ikke bli gitt begrunnelse eller tilbakemelding fra nominasjons- og juryeringsprosessene i Drømmestipendet. 

Dans

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • Videomaterialet bør vise scenisk framførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig
 • Dokumentasjonsmaterialet må presenteres direkte via spesifsiserte lenker og/eller opplastede bilag. Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke.

Musikk

Dokumentasjonskrav

 • Video- og/eller lydmateriale med total makslengde 5 minutter
 • Evt. videomateriale bør vise scenisk framførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig
 • Dokumentasjonsmaterialet må presenteres direkte via spesifsiserte lenker og/eller opplastede bilag. Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke.

Skapende skriving

Dokumentasjonskrav

 • Skriftlig materiale med omfang på maksimalt 5000 ord
 • Materialet kan bestå av ett eller flere arbeider
 • Skriftlig materiale må være i PDF-format
 • Dokumentasjonsmaterialet må presenteres direkte via spesifsiserte lenker og/eller opplastede bilag. Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke.

Visuell kunst

Dokumentasjonskrav

 • Bildemateriale med maksimalt seks arbeider, eller videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • Evt. bildemateriale må ha maksimal skarphet – gjerne 300 DPI, og være i A4- eller A5-format
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig
 • Dokumentasjonsmaterialet må presenteres direkte via spesifsiserte lenker og/eller opplastede bilag. Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke.

Sirkus

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med med total makslengde 5 minutter
 • Videomaterialet bør vise scenisk fremførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig
 • Dokumentasjonsmaterialet må presenteres direkte via spesifsiserte lenker og/eller opplastede bilag. Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke.

Teater

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • Videomaterialet bør vise scenisk fremførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig
 • Dokumentasjonsmaterialet må presenteres direkte via spesifsiserte lenker og/eller opplastede bilag. Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke.

Åpen klasse

Dokumentasjonskrav

 • Bildemateriale på maks seks arbeider, eller videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig
 • Dokumentasjonsmaterialet må presenteres direkte via spesifsiserte lenker og/eller opplastede bilag. Generelle lenker til nettsider og SoMe-kanaler godkjennes ikke.

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. Man kan søke som enkeltperson eller som gruppe. For å kunne søke Drømmestipendet 2023, må du være født tidligst 1. januar 1997 og senest 31. desember 2004. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad. For å søke må du også oppgi kommunetilhørighet. Se mer informasjon om dette i søknadsportalen.

Søknadsportalen til Drømmestipendet 2023 åpner 15. september 2022 kl. 12.00.

Du oppretter en søknad i Drømmestipendets søknadsportal. Denne finner du her. NB! Dersom du tidligere har søkt stipendet uten å få tildeling (og opprettet søknad høsten 2020 eller senere) er du allerede registrert, og kan logge deg rett inn og opprette søknad for kommende stipendår.

Når søknaden sendes inn går den først til teknisk godkjenning hos Drømmestipendet, før den sendes videre til en nomineringsprosess i kommunen du søker gjennom. Hvis kommunen nominerer søknaden, vil den bli publisert på drommestipendet.no, og den sendes samtidig videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury. Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden.

Dokumentasjonen av ferdighetene utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Dokumentasjonen bør derfor være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst- og kulturutøver. Hver kategori har egne dokumentasjonskrav, og disse finner du lenger ned på denne siden. Dokumentasjonskravene viser til maksimalt omfang, og det er mulig å legge ved mindre. Her passer det å minne om at kvalitet gjerne er viktigere enn kvantitet. Hvis dokumentasjonskravene ikke overholdes, for eksempel ved at det legges ved for mye dokumentasjonsmateriale, kan du risikere at søknaden ikke blir godkjent for nominering.

Vær bevisst på at søknaden din og dokumentasjonsmaterialet du laster opp eller legger ved blir offentlig tilgjengelig dersom du blir nominert av kommunen din. Pass derfor på at søknaden og dokumentasjonsmaterialet ikke inneholder sensitive personopplysninger eller annet som ikke egner seg for offentlig publisering. NB! Du skal ikke legge CV ved søknaden.

Ved bruk av bilder og filmopptak hvor andre enn søkeren selv deltar, så plikter søkeren å sørge for skriftlig samtykke fra alle øvrige deltagere. Det er ikke tillatt å laste opp bilder og filmopptak med personer under 18 år.

Nei, lenkene du legger ved kan ikke lede til sider som krever passord eller annen innlogging. Spotify, for eksempel, krever innlogging, og er ikke godkjent som plattform for opplasting til Drømmestipendet. Og dersom du lenker til Youtube e.l. må du passe på at tilgangsinnstillingene gjør det mulig å se filmen for alle med lenketilgang. Vær nøye med å sjekke dette før du sender søknaden til godkjenning.

Drømbeskrivelsen utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Beskrivelsen av drømmen bør derfor være godt gjennomarbeidet. Du finner tips til hvordan drømmen kan formuleres her.

Det er fint å både beskrive, store langsiktige drømmer, men også konkrete drømmer du måtte ha.

Du velger den kategorien du identifiserer deg mest med som kunst- og kulturutøver. Vær obs på at Åpen klasse kun skal benyttes dersom du og ditt uttrykk ikke naturlig faller innunder en av de andre kategoriene. Holder du for eksempel på med musikkteater eller musikal vil det være naturlig å benytte enten teater- eller musikkategorien.

Når søknaden publiseres settes portrettbildet inn i en ramme som er i liggende format. Det betyr at bilder i stående format eller andre formater blir kraftig beskåret. Vi anbefaler at du laster opp et portrettbilde av god kvalitet og med høy oppløsning. Et eksempel på bilde i liggende format finner du her.

Nei, du kan kun motta Drømmestipendet én gang, men du kan søke flere ganger dersom du ikke tildeles stipend. Det er kun mulig å sende én søknad pr. år.

15. september 2022: Søknadsportalen åpner

15. november 2022: Søknadsfrist (kl. 12:00)

22. november 2022: Nominasjonsarbeidet i kommunene begynner

15. desember 2022: Frist for kommunenes nominasjonsarbeid

2. januar 2023: De nominerte offentliggjøres

2. januar 2023: Nasjonalt juryarbeid

1. februar 2023: Resultatene og de 50 vinnerne offentliggjøres

20. mars 2023: Utdelingsperioden starter

16. juni 2023: Utdelingsperioden avsluttes

Alle som søker Drømmestipendet gjør dette gjennom sin oppvekstkommune – kommunen du bodde i frem til fylte 16 år. Under punktet «Kommunetilknytning» i søknaden kan du skrive litt om hvordan oppveksten i kommunen har bidratt til ditt virke som kunst- og kulturutøver. Har du for eksempel gått i kulturskolen eller benyttet andre kommune tilbud kan dette skrives her. Eller hvis kommunen på andre måter har lagt til rette for en inspirerende oppvekst og et godt kulturliv.

NB! Det du skriver her blir ikke synlig for offentligheten, men kun for kommunens kontaktperson, andre i kommunen som bidrar i nominasjonsarbeidet, juryen og administrasjonen i Drømmestipendet.