Hopp til innhold

Vinnere av Drømmestipendet 2022

Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer. Ordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Vi deler ut 50 stipender à 30 000 kr, til sammen 1.5 millioner kr.

Drømmestipendet deles ut innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. For å kunne søke Drømmestipendet 2025, må du være født tidligst 1. januar 1999 og senest 31. desember 2006. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.