Hopp til innhold

Til Drømmefestivalen 2021 var alle vinnerne av Drømmestipendet 2021 invitert. I tillegg var invitasjon også sendt til Drømmestipendambassadørene (tidligere stipendvinnere som gjør en innsats for å framsnakke og promotere stipendordningen på ulike måter, red.anm.) samt en del andre som har med stipendordningen å gjøre på ulikt vis.

Stipendutdelerne, Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, var vertskap på Scandic Hamar.

Dagen var altså todelt. Første del – titulert Bransjedag – var for dem med et drømmestipend på cv-en. I løpet av fem timer fikk de faglig påfyll fra flere hold og med ulike innfallsvinklinger.

Ungdommene fikk lære om merkevarebygging og markedskommunikasjon fra Ida Mellbye Løvås og Camilla Rustadbakken Berg fra Norsk Tipping. De fikk et motivasjonsforedrag servert av Roger Finjord, som har mye fartstid som idrettsleder og fotballtrener. Og de fikk delta interaktivt i en refleksjonssamtale med tidligere stipendvinner Synne Sørgjerd som moderator.

På bransjedagen ble det også utdelt en overraskelsesgave. Etter økta med merkevarebygging og markedskommunikasjon, mottok en av tilfeldig utplukka deltakerne (som hadde spillkonto hos Norsk Tipping) en «telefon fra Hamar», som innebar at vedkommendes grasrotmottaker fikk 5000 kroner. Telefonen kom til danseren Ingrid Schade fra Drammen og pengene gikk til Lauvåsen velforening.

Deretter venta festmiddag – med den røde løperen rulla ut, god mat og drikke samt kunstneriske innslag fra stipendvinnere. I alt ni kunstneriske innslag ble servert, og alle Drømmestipendets sju kategorier var representert: dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. I tillegg bidro Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, med tale.

På festmiddagen ble dessuten to drømopplevelser trukket ut blant stipendvinnerne. Disse gikk til hiphopartisten Haider Raja fra Sola og klarinettisten Dina Bjørnerud fra Lillestrøm. Mer informasjon om disse drømopplevelsene kommer når de skal realiseres.

Tekst: Egil Hofsli   Foto: Norsk Tipping

(Utlagt: 10. november 2021)