Velkommen til nye drommestipendet.no

OSLO: Drømmestipendet er det samme «gode, gamle», men stipendets nettsted, drommestipendet.no, er kraftig modernisert og forbedret fra og med i dag. Velkommen til nye drommestipendet.no!


Det er Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping som samarbeider om både Drømmestipendet og det tilhørende nettstedet, og i stipendets 14. år fant de tida inne for en oppgradering av drommestipendet.no. Kommunikasjonsbyrået Dinamo fikk sist høst oppdraget med å gi nettstedet helt ny drakt

Nå er jobben gjort og Drømmestipendets hjem på internett skal helst framstå mer brukervennlig og attraktivt for alle som er interessert i stipendordningen. Drømmestipendet gir hvert år mange unge kulturutøvere verdifull synliggjøring gjennom både nominasjoner og stipendutdelinger samt at stipendmottakerne også får 10.000 kjærkomne stipendkroner.

Viktig også i nominasjonsprosessen

Nettstedet drommestipendet.no er selvsagt stedet å besøke for alle som er nysgjerrige på hva Drømmestipendet er og som ønsker å holde seg oppdatert på hva som skjer på den fronten. Men nettstedet har også en viktig funksjon i nominasjonsprosessen, som nå er i gang.

Det er på drommestipendet.no at kommunens nominasjonsansvarlige – som er kulturskolens leder – registrerer kommunens drømmestipendkandidat(er). For Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping har det vært særdeles viktig at disse nøkkelpersonene med nye drommestipendet.no skal få et verktøy som gjør deres viktige arbeid enda enklere å utføre.

Viktige tidsfrister

Nomineringsportalen er nå åpen og vil være åpen fram til onsdag 22. februar 2017. Etter hvert som nominasjonene registreres og godkjennes, vil disse også bli utlagt på drommestipendet.no.

Merk: Er du interessert å bli nominert, så er det lurt å sjekke når fristen for å melde ditt kandidatur går ut i din kommune. Dette varierer veldig fra kommune til kommune, men den er garantert en god del tidligere enn 22. februar.

Kontaktinformasjon til kulturskolen i din kommune finner du i Kulturskoleguiden på kulturskoleradet.no her

Johannes Joner juryleder

På nye drommestipendet.no kan du nå blant annet lese om Johannes Joner, som er juryleder for Drømmestipendet 2017.

Der kan også se to filmer med juryleder Joner. Den korteste filmen er en direkte appell til kulturskolelederne om å være bevisst hvilke nøkkelroller de besitter når de kan gi ungdom sjansen til å få et drømmestipend. Den lengste kortfilmen er et intervju med Joner, der han utdyper hvorfor han mener Drømmestipendet er viktig både for den enkelte nominerte/stipendmottaker og for hele samfunnet vårt.

På drommestipendet.no finner du også ferske intervjuer med drømmestipendmottakere i 2016, som forteller betydningen av å få stipendet.

Videre presenteres medlemmene i årets drømmestipendjury fortløpende de nærmeste ukene.

Der fins også informasjon om at stipendet i år har fått en ny og sjuende kategori, sirkus samt at det i år er endringer hva gjelder tidspunkt for både offentliggjøring av tildeling og for utdelingsperioden.