Hopp til innhold

Det er Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping som samarbeider om både Drømmestipendet og det tilhørende nettstedet, og i stipendets 14. år fant de tida inne for en oppgradering av drommestipendet.no. Kommunikasjonsbyrået Dinamo fikk sist høst oppdraget med å gi nettstedet helt ny drakt

Nå er jobben gjort og Drømmestipendets hjem på internett skal helst framstå mer brukervennlig og attraktivt for alle som er interessert i stipendordningen. Drømmestipendet gir hvert år mange unge kulturutøvere verdifull synliggjøring gjennom både nominasjoner og stipendutdelinger samt at stipendmottakerne også får 10.000 kjærkomne stipendkroner.

Viktig også i nominasjonsprosessen

Nettstedet drommestipendet.no er selvsagt stedet å besøke for alle som er nysgjerrige på hva Drømmestipendet er og som ønsker å holde seg oppdatert på hva som skjer på den fronten. Men nettstedet har også en viktig funksjon i nominasjonsprosessen, som nå er i gang.

Det er på drommestipendet.no at kommunens nominasjonsansvarlige – som er kulturskolens leder – registrerer kommunens drømmestipendkandidat(er). For Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping har det vært særdeles viktig at disse nøkkelpersonene med nye drommestipendet.no skal få et verktøy som gjør deres viktige arbeid enda enklere å utføre.

Viktige tidsfrister

Nomineringsportalen er nå åpen og vil være åpen fram til onsdag 22. februar 2017. Etter hvert som nominasjonene registreres og godkjennes, vil disse også bli utlagt på drommestipendet.no.