Hopp til innhold

Det er de største endringene når Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd nå er enige om å fortsette samarbeidet om Drømmestipendet i fire nye år. Avtalen er signert av direktør Morten Christiansen på vegne av Norsk kulturskoleråd (bildet t.v.) og administrerende direktør Åsne Havnelid på vegne av Norsk Tipping (bildet t.h.).

Den nye avtalen innebærer en styrket satsing fra samarbeidspartnernene. Begge har som intensjon å gjøre hele stipendordningen enda mer attraktiv og viktig både for ungdommene som nomineres og for de som nominerer: Landets kommuner.

I 2018 utdeles Drømmestipendet for 15. gang, og i jubileumsåret er altså dette de to største nyheter knyttet til stipendordningen:

  • Stipendbeløpet økes fra 10 000 til 15 000 kr. Dermed er det 1,5 mill. kr i potten som de hundre stipendmottakerne skal dele.
  • Kommunene kan nominere så mange utøvere de ønsker, fordelt på kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Tidligere var antallet nominasjoner begrenset til sju per kommune – og maksimalt én nominasjon per kategori fra hver kommune.

I tillegg vil Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd gjennom Drømmetreffet og Drømmetanken by drømmestipendnominerte og -mottakere på enda flere overraskende, spennende og lærerike opplevelser i jubileumsåret.

Drømmestipendet har blitt utdelt hvert år siden 2004. 14 millioner kroner samt mye verdifull oppmerksomhet og fortjent heder er fordelt på 1 400 unge kulturutøvere. Nå skal 100 nye drømmestipend tildeles i 2018.

– Vi går inn i jubileumsåret med en fantastisk spennende og veldig god Drømmestipendet-avtale, en avtale som også gir oss mulighet til å utvikle  «tillleggsproduktet» Drømmetreffet videre. Attpåtil får vi anledning til å bruke konseptet Drømmetanken i relasjon til Drømmestipendet. Det åpnes også for å utvikle helt nye konsept knyttet til Drømmestipendet, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

– Det å kunne forene to visjoner, «Vi gir drømmen en sjanse» og «Kulturskole for alle», er en strålende mulighet til å gi både kulturskoleelever og andre ungdommer med talent og drømmer en unik mulighet til å bli sett og få styrket motivasjon, sier Christiansen.

Fakta om Drømmestipendet

  • Utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
  • Årlig utdeles 100 stipend à 15 000 kr til enkeltpersoner eller grupper
  • Nedre aldersgrense er 13 år, øvre aldersgrense er 20 år
  • Mottakerne skal ikke være etablerte kunstnere
  • Kommunene kan nominere så mange kulturutøvere de ønsker, innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet
  • I 2018 utdeles Drømmestipendet for 15. gang
  • Mer om Drømmestipendet på drommestipendet.no