Hopp til innhold

Den 17 år gammel suksesshistorie fortsetter – ny avtale er inngått mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd – men i 2021 er det blant annet høyere stipendbeløp og ny aldersgruppe som gjelder.

Stipendbeløpet dobles – ny aldersgruppe

Samarbeidet mellom Norsk Tipping og kulturskolerådet har gitt mange unge kultur- og kunstutøvere litt penger og mye inspirasjon på veien mot sine kulturelle drømmer, og slik blir det også i fortsettelsen.

Den nye avtalen innebærer at stipendbeløpet dobles fra 15 000 til 30 000 kroner, og det vil bli delt ut 50 stipend hvert år. Tidligere har stipendet vært mulig å søke for aldersgruppa 13–20 år. Nå endres aldersgruppa til 18–25 år. Men målet med stipendtildeling er som før:

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

– Strålende mulighet for ungdom

– Dette har vært et givende samarbeid i 17 år, og vi er stolte av Drømmestipendet. Pengene gir selvfølgelig mulighet til å få oppfylt deler av drømmen som koster noe i kroner og øre, men minst like viktig er anerkjennelsen og inspirasjonen det gir hver enkelt unge utøver, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

Direktør i Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen, mener det nye Drømmestipendet blir spennende. – Dette er en nyskapning innenfor en etablert ordning, og vil fortsette å være en strålende mulighet for ungdom og unge voksne til å bli sett og å få prøvd ut sine drømmer, sier Morten Christiansen.

Tekst: Egil Hofsli  Foto: privat  (Utlagt: 1. oktober 2020)

 

Fakta – Drømmestipendet

  • Samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
  • Skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere
  • Ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet, som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Kristian Kristiansen, Ingebjørg Bratland og Heidi Ruud Ellingsen
  • Utdeles i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse
  • En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 50 søkerne som får stipend
  • Dokumenterte ferdigheter og drømbeskrivelse teller likt når drømmestipendjuryen vurderer søknadene
  • Består fra 2021 av 50 stipend à 30 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner
  • Fra 2021 kan stipendet søkes av kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002
  • Søkeperioden for Drømmestipendet 2021: 1. oktober 2020 – 8. januar 2021
  • I løpet av april og mai 2021 offentliggjøres hvilke unge kunst- og kulturutøvere som tildeles stipend