Seks ganger på rad

Følgende kommuner har fått tildelt Drømmestipendet seks ganger på rad :

Seks ganger på rad


Nordkapp, Kristiansund – Frei, Oslo, Gjesdal, Trondheim og Fredrikstad

Her kan du lese mer om Gjesdal sin utdeling.