Hopp til innhold

Nå skal Drømmestipendets administrasjon se over søknadene, og sjekke om de oppfyller de kravene som stilles for å få en søknad godkjent. Noe offisielt søkertall for Drømmestipendet 2024 blir natulig nok ikke klart før dette arbeidet er gjort. Men vi har informasjon som tydelig tilsier at søkertallet øker en god del i forhold til inneværende år.

I slutten av november sendes de godkjente søknadene til de kommunene som søkerne «sorterer under». Kommunene avgjør hvilke søkere som kan godkjennes for nominasjon.

Onsdag 3. januar 2024 offentliggjøres navnene på de nominerte til Drømmestipendet 2024.

Så skal juryleder Cengiz Al og juryen vurdere de nominertes ferdigheter og drømmer og velge hvilke 50 utøvere som få drømmestipend i 2024.

Vinnerlista offentliggjøres torsdag 1. februar 2023.

Tekst: Egil Hofsli

Publisert: 15. november 2023