Hopp til innhold

Dette handler om norske kommuners vilje til å gi sine unge muligheten til å få realisert kulturelle drømmer gjennom Drømmestipendet.

28. februar 2014 er siste frist for å nominere kandidater til Drømmestipendet 2014.

Drømmestipendet utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Hvert år utdeles én million kroner fordelt på 100 stipend pålydende 10 000 kroner. Alle kommuner kan nominere inntil seks kandidater; soloutøvere eller grupper, og maksimalt én i hver av i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet.

Ikke alle kommuner gir sine unge denne sjansen til verdifull synliggjøring og økonomisk støtte. I hvert fall ikke årlig. Mens andre hyggelig nok nominerer kandidater år etter år. Det viser statistikk basert på de ti årene Drømmestipendet har vært utdelt.

Trønderne på frammarsj
Østlandet er så langt landsdelen med de flittigste kommunene hva gjelder å nominere. I de åtte østlandsfylkene har kommunene benyttet 59 prosent av nominasjonsmulighetene siden starten i 2004. Sørlendingene (to fylker) er toer, med 54 prosent. Men Midt-Norge (de to trønderfylkene) er mest i støtet, og med sine 52 prosent rett i ryggen på sørlendingene. De fire vestlandsfylkene holder fjerdeplassen med 46 prosent, mens Nord-Norge (tre fylker) er sist, med sine 39 prosent.

Ser vi isolert på fjoråret, så hadde Midt-Norge suverent flest kommuner som nominerte til Drømmestipendet, målt i prosent. 83 prosent av trønderkommunene var på banen i 2013. Østlendingene klarte da 72 prosent, mens Nord-Norge (49 prosent), Vestlandet (47 prosent) og Sørlandet (47 prosent) var på behørig avstand til de to beste.

Akershus/Oslo suverent best

Ser vi på fylkene enkeltvis er det Akershus/Oslo som har de suverent flinkeste kommunene hva gjelder å benytte sjansen til å nominere drømmestipendkandidater siden 2004. Her er nominasjonshyppigheten 79 prosent. Det er langt foran nummer to på lista; Vest-Agder (63 prosent). Tredje trinn på seierspallen innehas av Hedmark (60 prosent).

Statistikken viser videre at Møre og Romsdal er best i vest (52 prosent), at sørtrønderne nominerer flittigere enn nordtrønderne og at finnmarkingene nominert mest i nord.

29 kommuner har aldri søkt
Det fins 29 kommuner som ikke har nominasjon en eneste av sine kulturutøvende ungdommer i løpet av ti år. Nordland har flest ikke-nominerende kommuner; sju totalt. Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane følger nærmest, alle med fire ikke-nominerende.

Tida inne for å finne kandidater
Februar er måneden for å melde kandidater til Drømmestipendet 2014. Det skal skje til kulturskolelederen i den kommunen vedkommende er hjemmehørende i.  Innen 28. februar må kommunene så levere sine nominasjoner til Norsk kulturskoleråd via en registrering på nettstedet drommestipendet.no. Onsdag 4. juni offentliggjøres det på samme nettsted hvilke hundre kulturutøvere (både enkeltpersoner og grupper) som får Drømmestipendet 2014.

Tekst: Egil Hofsli

(Utlagt: 12. februar 2014)