Hopp til innhold

Dette handler om norske kommuners vilje til å gi sine unge muligheten til å få realisert kulturelle drømmer gjennom Drømmestipendet. 1. mars 2013 er siste frist for å nominere kandidater til Drømmestipendet 2013.

Drømmestipendet utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Hvert år utdeles én million kroner fordelt på 100 stipend pålydende 10 000 kroner. Alle kommuner kan nominere inntil seks kandidater; soloutøvere eller grupper, og maksimalt én i hver av i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet.

Ikke alle kommuner gir sine unge denne sjansen til verdifull synliggjøring og økonomisk støtte. I hvert fall ikke årlig. Mens andre hyggelig nok nominerer kandidater år etter år. Det viser statistikk basert på de ni årene Drømmestipendet har vært utdelt.

Trønderne på frammarsj – nordlendingene jumbo

Østlandet er så langt landsdelen med de flittigste kommunene hva gjelder å nominere. I de åtte østlandsfylkene har kommunene benyttet 57 prosent av nominasjonsmulighetene siden starten i 2004. Sørlendingene (to fylker) er ikke langt bak, med 54 prosent.

Midt-Norge (de to trønderfylkene) passerte i 2012 de fire vestlandsfylkene og inntok tredjeplassen på landsdelstatistikken, med 49 prosent. Vestlandet er riktignok også på vei opp, og er nå oppe i en nominasjonsprosent på 46. Nord-Norge (tre fylker) er fortsatt jumbo med 38. Her er det mye å hente.

Akershus/Oslo suverent best

Ser vi på fylkene enkeltvis er det Akershus/Oslo som har de suverent flinkeste kommunene hva gjelder å benytte sjansen til å nominere drømmestipendkandidater årlig. Her er nominasjonshyppigheten 78 prosent. Det er langt foran nummer to på lista; Vest-Agder (62 prosent). Tredje trinn på seierspallen innehas av Hedmark (57 prosent).

Statistikken viser videre at Møre og Romsdal er best i vest (53 prosent), at sørtrønderne nominerer flittigere enn nordtrønderne og at finnmarkingene nominert mest i nord.

33 kommuner har aldri søkt

Det fins 33 kommuner som ikke har nominasjon en eneste av sine kulturutøvende ungdommer i løpet av ni år. Nordland har flest ikke-nominerende kommuner; sju totalt. Hordaland og Sogn og Fjordane følger nærmest, begge med fem ikke-nominerende.

Men hyggelig nok for landets unge kulturutøvere; stadig flere kommuner kommer på banen med nominasjoner, og de nominerer stadig oftere. 2012 er rekordåret hittil: 290 kommuner nominerte minst én kandidat til Drømmestipendet 2012.

Tida inne for å finne kandidater

Februar er måneden for å melde sitt eget eller andres kandidatur til Drømmestipendet 2013. Det skal skje til kulturskolelederen i den kommunen vedkommende er hjemmehørende i.  Innen 1. mars må kommunene så levere sine nominasjoner til Norsk kulturskoleråd via en registrering her på drommestipendet.no. 5. juni offentliggjøres det her hvem som får Drømmestipendet 2013.

Tekst: Egil Hofsli

(Utlagt: 14. februar 2013)