Hopp til innhold

Det blir utdeling av Drømmestipendet også i 2024, fordi Norsk Tipping har bestemt at de ønsker å utløse ett års opsjon på samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd. Norsk Tipping har også mulighet til å gjøre tilsvarende i 2024, slik at en ny samarbeidsavtale eventuelt kan bli aktuelt å vurdere først i 2025.

Uansett: Det er allerede nå klart at også i 2024 vil nye unge kunst- og kulturutøvere i alderen 18–25 år få viktige stipendkroner og verdifull anerkjennelse og synliggjøring gjennom Drømmestipendet.

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner.

Statsråd overrakte to drømmestipend

Våren er høysesong for utdeling av drømmestipend, og på 75-årsjubileumsmarkeringa på Hamar var «stipendoverrekkeren» av det ekstra gjeve slaget. Kulturminister Anette Trettebergstuen overrakte stipend pålydende 30 000 kroner til Bibi Fatima Musavi fra Oslo og August Saxegaard fra Ringerike. Bibi fikk stipend i kategorien skapende skriving, August fikk stipend i kategorien musikk.

August opptrådte også under forestillinga. Det gjorde også Tuva Kristensen, drømmestipendvinner i 2022 i kategorien sirkus, som deltok i et storslagent åpningsnummer koreografert av Marita Helen Hansen, prosjektmedarbeider for Drømmestipendet i Norsk kulturskoleråd.

Tekst: Egil Hofsli   Foto: Marita Helen Hansen og Lars Emil Johannessen   (Publisert: 1. juni 2023)