Hopp til innhold

Lina Taule Fjørtoft fra Bergen og Vegard Hauknes Hasfjord fra Malvik var begge på scenen da 500 kulturskolepedagoger og -ledere samlet seg til festmiddag på Rica Hell Hotel i Stjørdal torsdag 15. september. Lina med en teatermonolog, Vegard med saxofonspill. Og de solide applausene begge fikk lyver ikke om begeistringen for drømmestipendmottakernes prestasjoner.

Både Vegard og Lina var etterpå svært begeistret for mottakelsen de fikk på Kulturskoledagene. Og de forteller begge at det å motta Drømmestipendet har medført mange og gode ringvirkninger i form av oppdrag og hyggelig oppmerksomhet.

Du kan lese mer om dem begge her på drommestipendet.no, Du finner dem ved å søke under menypunktet Oppfylte drømmer.

Kulturskoledagene arrangeres av Norsk kulturskoleråd, som sammen med Norsk Tipping også står bak Drømmestipendet.

Tekst: Egil Hofsli (19.9.2011)