Hopp til innhold

Siden etableringen av Drømmestipendet i 2004, har 1100 unge kulturutøvere fått påskjønnelse i form av 10.000 stipendkroner hver, samt inspirasjon til å forfølge drømmene sine.

Rektor Finn Evensen ved Lørenskog musikk- og kulturskole er svært glad for at samarbeidet mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd har gitt så mange unge kulturutøvere muligheter de kanskje ellers ikke ville ha fått.

– Drømmestipendet har stor verdi av flere grunner. For det første gir tildelingen talentene og de som virkelig vil noe med kunsten et stort løft, som kulturskolen av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å gi. I tillegg til å få 10.000 kroner som de for eksempel kan bruke på nytt utstyr, utdanning og reiser for å stimulere talentet sitt, får drømmestipendiaten også anerkjennelse og påskjønnelse for alt arbeidet de har lagt ned, samt publisitet og oppmerksomhet rundt det de driver med, sier Finn Evensen, og fortsetter:

– Jeg synes også at det er et stort pluss at prisen deles ut lokalt, og at man setter fokus på, og verdsetter kunst og kultur i ei tid der mange synes å være opptatt av prestasjoner i mer målbare disipliner som sport og matematikk. Kulturskolene plasseres dessuten som et kraftsenter i kommunenes kulturliv, og publikum kan se og oppdage unge, lokale utøvere av kunst og kultur.

Ønsker seg enda flere søkere

Lørenskog kommune har generert flere drømmestipendiater siden oppstarten i 2004. I fjor mottok filmskaperen Victor Vega Bjerkeli og musikeren Christoffer Haugstulen Drømmestipendet under Internasjonal basar på Skårer gård.

– Vi pleier å gjøre stor stas på kommunens drømmestipendiater. I og med at offentliggjøringen av hvem som får stipendet kommer såpass sent, legger vi ofte tildelingen til et større arrangement hvor også ordføreren kaster glans over drømmestipendiaten, sier Evensen, som gjerne skulle sett at flere kulturutøvere søkte på Drømmestipendet.

– Min erfaring er at mange unge trenger en ekstra dytt. De har behov for at noen ser dem og oppmuntrer dem til å søke på Drømmestipendet. I kulturskolen har vi full kontroll på dette arbeidet, men vi mangler den hele og fulle oversikten av hva som finnes av unge talenter også ellers i kommunen. Vi har rimelig bra oversikt om hva som rører seg i disipliner som sang, dans og musikk, men det er helt umulig for oss å vite om det finnes potensielle drømmestipendiater i kommunen i en disiplin som for eksempel skapende skriving, hvor det til syvende og sist er norsklærerne som må fange opp talentet og oppmuntre eleven til å søke. Kulturskolen sender ut informasjon om Drømmestipendet til alle grunnskolene. Men hva som skjer med informasjonen, og om den når frem til elevene har vi dessverre ingen kontroll over, sier Evensen.

– Grip alle sjanser

Rektor Finn Evensen har alle forutsetninger for å sette seg inn i situasjonen til unge talenter som vil gjøre lidenskapen sin for kunsten til levebrød. Det er 50 år siden han i en alder av bare fire år startet sin musikalske løpebane som blokkfløytist ved Veitvet musikkskole. Deretter ble det korpsliv og musikertilværelse i en rekke band på 70- og 80-tallet.

 

For folk flest er han kjent som en av frontfigurene i vokalgruppa Bjelleklang, som han var med på å danne 1986, og var medlem av i nesten 25 år. Uttrykket musikalsk multikunstner ligger snublende nært når vi beskuer kulturskolelærerens cv: Utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Trakterer en rekke instrumenter. Har gjort mer enn 500 forestillinger med Rikskonsertene. Komponist og tekstforfatter, produsent, arrangør, foredragsholder. Og i de tre siste årene: kulturskolerektor.

– Du har jo selv gjort lidenskapen din for musikk til levebrød. Hva vil du si til unge kulturutøvere som ønsker å gjøre det samme?

– Du må først og fremst fortsette å jobbe hardt. Dernest er det viktig at du griper alle sjansene de får. Jeg ser at mange unge som jobber frilans stiller høye krav og er for kritiske til jobbene de tar. Det er helt feil innstilling dersom målet er å kunne leve av kunsten. Du må være innstilt på å ta de jobbene som dukker opp på veien, villig til å hoppe på togene som kommer selv om de ikke fører helt frem. Du må også finne ut hva du er sterk på, men samtidig sørge for å ha flere hjul på vogna, avslutter Finn Evensen, rektor ved Lørenskog musikk- og kulturskole.

Tekst: Hege Arstad

Utlagt: 23. oktober 2014