Hopp til innhold

Frikar-gründeren, danseren og koreografen ønsker sterkt å bidra til at mange ungdommers kunst- og kulturdrømmer får verdifull «drahjelp» i 2019. – For alle som vil uttrykke noe, så er det utrolig viktig å bli sett og verdsatt. Drømmestipendet kan være en utløsende faktor for at unge skapere og utøvere av kunst og kultur vil følge drømmene sine, sier Hallgrim Hansegård, som i november ble presentert som juryleder for Drømmestipendet 2019.

I et nytt og lengre videointervju som publiserer nå, utdyper han sine tanker om hvor viktig og bra Drømmestipendet kan være for ungdom som blir nominert. Han forteller mer om viktige ungdomsår der han selv fikk viktige møter, gode råd og god opplæring, noe som hjalp ham veldig på veien mot det som har blitt et liv og en karriere innen kunst- og kultursektoren.

Se intervju med Hallgrim Hansegård på vimeo.com

I filmen har Hansegård også en nyhet å komme med, noe som kan bli en ekstra godbit for noen av de som nå nomineres til Drømmestipendet 2019.

Videre snakker han blant annet om viktigheten av at vi har drømmer i våre liv, noe Hansegård mener er viktig både for enkeltmennesket og hele samfunnet vårt.

Nå er en i mange av landets kommuner i gang med å finne fram til hvilke ungdommer i kommunen som skal nomineres til Drømmestipendet 2019. Det er kulturskolelederen i kommunen som har ansvaret for dette arbeidet og som har siste ordet når det skal bestemmes om og isåfall hvem som skal nomineres til Drømmestipendet.

Ungdom kan selv søke om å bli drømmestipendnominert i kommunen de bor i. Fristene for å levere en slik søknad varierer fra kommune til kommune.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Tore Jonssen/Media Service (Utlagt: 6. des. 2018)