Hopp til innhold

Torstein Siegel har lang erfaring som musiker, dirigent og kulturarbeider, og har de siste to tiårene jobbet for at Ungdommens kulturmønstring skal bli landets viktigste visningsarena for unge kulturtalent. Han ser klare paralleller mellom Drømmestipendet og UKM.

– Både Drømmestipendet og UKM bidrar til viktig synliggjøring av ungdommers kulturutøvelse. Det handler om enkle mekanismer som det å bli sett og verdsatt der og da, få ansvar og bli utfordret på en konstruktiv måte innenfor trygge rammer, sier Torstein Siegel og fortsetter:

– Å få vist seg fram på arenaer som Drømmestipendet og UKM gir økt selvtillit, noe som betyr alt for unge kulturutøvere – ikke minst for de som sitter mye for seg selv og kanskje skriver poesi eller spiller harpe, og føler de mangler kred i lokalmiljøet fordi det de holder på med ikke er mainstream. For disse ungdommene kan tildelingen av Drømmestipendet være det som skal til for at de kommer seg opp kneika.

Viktige elementer

I følge Torstein Siegel er det flere element som gjør at Drømmestipendet har så stor verdi. – Økt selvtillit, anerkjennelse og mulighet til å få vist seg fram for et større publikum er viktige motivasjonsfaktorer. I tilegg kommer medieoppmerksomheten og selvsagt stipendkronene som gir utøverne mulighet til å videreutvikle seg og eksperimentere. Jeg skulle svært gjerne sett at det arrangeres enda flere fylkesvise og regionale forestillinger som ”… og de nominerte er …”. Disse er kjempefine arenaer for de som ikke når helt opp i konkurransen om stipendene, sier Siegel.

Summen av opplæringen       

Når tildelingen av Drømmestipendet 2016 blir offentliggjort 12. mai, kan du være sikker på at Siegel får med seg hvilke 100 unge kulturutøvere som kan tilføye Drømmestipendet på cv-en sin. Han kommer også garantert til å nikke gjenkjennende til mange av stipendiatene. Mange av aktørene som tildeles Drømmestipendet har også markert seg i UKM.

– Jeg registrerer at enkelte miljøer fostrer uforholdsmessig mange talenter sammenlikna med andre. Årsaken til dette er nok dyktige pedagoger, sier Siegel og poengterer at en viktig del av det å være utøver er å la sine erfaring og sin kompetanse komme andre til gode, og på den måten bli en mentor for de som er yngre.

UKM-sjefen mener at i likhet med UKM så speiler Drømmestipendet det kulturelle arbeidet som gjøres lokalt, noe han ser som et godt forhandlingskort ovenfor politikerne.

– Drømmestipendet er summen av det de unge kulturutøverne har fått av opplæring i kommunen, og det å ha en stipendiat å vise til er viktig også i forhold til lokalpolitiske prioriteringer. Det er de samme mekanismene som gjelder for pedagoger, kulturarbeidere og utøvere: alle ønsker å bli verdsatt for arbeidet de gjør. Drømmestipendet er nettopp en slik type anerkjennelse, sier Torstein Siegel.

Tekst: Hege Arstad

(Utlagt: 6. januar 2016)