Hopp til innhold

Ikke alle stipendene er utdelt ennå. Noen høytidelige overrekkelser gjenstår, der stipendmottakerne gjøres ære på. Men i dag presenterer vi årets «klassebilde», her ser du alle de 100 mottakere av Drømmestipendet 2021 som hver får 30 000 stipendkroner samt mye synliggjøring og heder.

Nedenfor finner du lenke til oversikten over de 50 dyktige, talentfulle, ambisiøse, iherdige – og heldige – unge kulturutøverne som er tildelt Drømmestipendet 2021. Til sammen er det utdelt 1,5 millioner stipendkroner i år.

Vi skriver heldige, for blant årets 660 nominerte var det veldig mange andre som også hadde fortjent stipend. Men «bare» 50 velges ut som stipendmottakere hvert år, og da behøves også gjerne litt flaks for å komme med i det selskapet.

Mottakerne av Drømmestipendet 2021

Viktig synliggjøring – verdifull inspirasjon

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de to samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Deres ønske er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer.

Dette er 18. gang at Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd samarbeider om Drømmestipendet. Stipendmottakerne er ungdom mellom 18 og 25 år som utøver ulike kulturelle uttrykk.

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Inspirasjon til videre utvikling

– Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd er opptatt av å styrke det kulturelle mangfoldet over hele landet. Vi tror Drømmestipendet bidrar til at talentfull ungdom får inspirasjon, verdifull synliggjøring og oppmuntring til å dyrke talentet sitt. Samtidig fokuserer Drømmestipendet viktigheten av ungdom får gode rammer for kunst- og kulturopplæring i hjemkommunen sin, sier prosjektleder Lars Emil Johannessen i Norsk kulturskoleråd.

– Det er veldig gledelig at Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping for 18. året på rad kan hedre unge kulturtalent over hele landet. Antallet nominerte viser at det spirer og gror godt lokalt på kultursiden. Målet på sikt må være at stipendet skal bidra til et enda større mangfold av unge kunstnere, sier seniorrådgiver Trond Olav Asperud, ansvarlig for Drømmestipendet hos Norsk Tipping.

Tekst og fotokollasj: Egil Hofsli

Utlagt: 3. juni 2021