Hopp til innhold

I dag 20. juni utdeles det siste av årets 100 stipend, og dermed har 100 mottakere av Drømmestipendet 2019 fått diplom og 15 000 stipendkroner, synliggjøring og heder. Og her er altså «klassebildet» med samtlige drømmestipendmottakere i 2019.

Dette er de 100 dyktige, talentfulle, ambisiøse, iherdige – og heldige – unge kulturutøverne som er tildelt Drømmestipendet 2019. Til sammen er det utdelt 1,5 millioner stipendkroner i år.

Vi skriver heldige, for blant årets 486 nominerte var det veldig mange andre som også hadde fortjent stipend. Men «bare» 100 velges ut som stipendmottakere hvert år, og da behøves også gjerne litt flaks for å komme med i det selskapet.

Viktig synliggjøring – verdifull inspirasjon

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de to samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Deres ønske er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer.

Dette er 16. gang at Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd samarbeider om Drømmestipendet. Stipendmottakerne er barn og ungdom mellom 13 og 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk. Målet med både nominasjon og stipend er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.

*) Vi tar forbehold for at ikke alle kommuner har oppdatert lista med sine drømmestipendmottakere.

Inspirasjon til videre utvikling

– Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd er opptatt av å styrke det kulturelle mangfoldet over hele landet. Vi tror Drømmestipendet bidrar til at talentfulle barn og unge får inspirasjon, verdifull synliggjøring og oppmuntring til å dyrke talentet sitt. Samtidig fokuserer Drømmestipendet viktigheten av ungdom får gode rammer for kunst- og kulturopplæring i hjemkommunen sin, sier prosjektleder Lars Emil Johannessen i Norsk kulturskoleråd.

– Det er veldig gledelig at Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping for 16. året på rad kan hedre unge kulturtalent over hele landet. Antallet nominerte viser at det spirer og gror godt lokalt på kultursiden. Målet på sikt må være at stipendet skal bidra til et enda større mangfold av unge kunstnere, sier seniorrådgiver Trond Olav Asperud, ansvarlig for Drømmestipendet hos Norsk Tipping.

Tekst og fotokollasj: Egil Hofsli (Utlagt: 20. juni 2019)