Hopp til innhold

Det sier Halvard Bakklund , rektor ved Harstad kulturskole. Han har stor sans for at Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping har initiert en så flott ordning, og synes det er verdifullt å gjøre Drømmestipendet til en begivenhet som legges merke til i kommunen. – Vi har vært så heldige at våre kandidater både i år og i 2007 fikk Drømmestipendet. Vi kan ikke forvente at så skjer hvert år, men vi gjør en grundig jobb for å finne en like god kandidat neste år, og vi har flere gode talenter å velge blant også denne gangen, sier Bakklund.

– Drømmestipendet gir et sunt fokus på eleven, synes jeg. Det er viktig å lage noen stjerner i et miljø, noen som kan være litt forbilder, som andre kan strekke seg etter prestasjonene til, lære av, se opp til…, sier Bakklund. – Det bør ikke farlig å snakke om talent, det bør være helt normalt.

Bredt anlagt juryering

I Harstad velger Bakklund å bruke hele sitt lærerkollegium som speiderkorps og jury. – Våre 22 lærere har til sammen veldig god oversikt over byens unge utøvere. Lærerne våre arbeider jo også i den videregående skolen og i grunnskolen samt at de er aktive i kulturmiljøet også utenom arbeidstid. Alle kan fremme forslag og så diskuterer vi oss fram til den endelige kandidaten. Jeg vet jeg har det siste ordet, men dette har vært ganske demokratiske prosesser hittil, sier Bakklund.

Neste år vurderer han å gjøre nomineringsprosessen noe annerledes. Kanskje med en audition.

Forestilling med utdeling

Selve utdelinga synes Bakklund er naturlig å legge til en konsert eller forestilling, sånn at en får et godt fokus både på skolen generelt og Drømmestipendet-mottakeren spesielt.

– Og så er det jo veldig bra når noen fra Norsk kulturskoleråd – eller Norsk Tipping – kan komme å dele ut stipendet. Det er flott at vår egen ordfører også er til stede, men det gjør også inntrykk når noen fra eksternt hold kommer og gir stipendvinneren og kanskje skolen generelt noen godord, sier Bakklund. I år fikk han dette ønsket tilfredsstilt maksimalt, da både juryleder Bård Hestnes fra kulturskolerådet og jurymedlem Maren Jørstad fra Norsk Tipping tok turen til begivenheten i Harstad kulturhus.

– Media svært interessert

I så fall får han trolig media til å fatte enda større interesse for Drømmestipendet. Bakklund er bevisst sin mediekontakt, og har da også lyktes til fulle med å få mediefokus på utdelingene til cellist Ingeborg Skomedal Torvanger i 2007 og bandet Ilhabia i år.

– Det er naturlig å gå til media og fortelle om en så bra greie som Drømmestipendet, og mediene finner dette verdt å omtale. Både regionsavisa Harstad Tidende, NRK Troms, lokalradioen og lokal-tv-stasjonen lager nyhets- og reportasjeinnslag både rundt nomineringen og utdelingen.

Forstår ikke ikke-søkere

For Bakklund er Drømmestipendet et utelukkende en plussting, som han ser stor verdi i at han som rektor bruker noe av tida si på. – Jeg får veldig mye bra igjen – på kulturskolens vegne – for arbeidsinnsatsen jeg bruker på dette, sier han, og forstår ikke helt at det ennå fins rektorer og kommuner som ikke har søkt fremmet kandidater til Drømmestipendet.

– Vanskelig å forstå, vanskelig å vite hvorfor noen ikke søker. Er ganske sikker på at alle norsk kommuner hvert år kan stille med kandidater som er verdt et slikt

Tekst: Egil Hofsli

(utlagt: 25.01.2009)