Hopp til innhold

For øvrig skal Gudim være veldig godt fornøyd med det mannskapet han har med seg i de seks fagjuryene samt drømmejuryen. Til sammen utgjør disse Drømmestipendjuryen 2015.

Juryarbeidet skal utføres i Trysil (fagjuryene samles her) i uke 12 og på Hamar i uke 13, der drømjuryen gjør sitt arbeid.

Jurymedlemmene for Drømmestipendet 2015

Dans

 • Ketil Gudim, dansepedagog og pensjonert danser
 • Marit Laupstad Solberg, danser og dansepedagog, Trøndertun folkehøgskole

Musikk

 • Ingrid Almås, musiker og rådgiver, Norsk kulturskoleråd
 • Finn Arne Dahl Hansen, musiker og daglig leder for Norges Musikkorps Forbund Sør
 • Bård Hestnes, musiker og rådgiver, Norsk kulturskoleråd
 • Torfinn Hoffart, musiker og koordinator for utøvende aktivitet ved Barratt Due musikkinstitutt
 • Kurt Lisø, produsent og rådgiver, Rogaland fylkeskommune/UKM
 • Sven Olav Lyngstad, musiker og musikkpedagog ved Trondheim kommunale kulturskole
 • Jo Inge Nes, musiker, komponist og musikklærer ved Sunndal kulturskole
 • Hilde Norbakken, musiker og universitetslektor ved Universitetet i Agder
 • Bente Smaavik, musiker og rådgiver, Norsk kulturskoleråd

Skapende skriving

 • Neha Naveen, forfatter og administrasjonskonsulent ved Norsk Barnebokinstitutt
 • Ren Katherine Powell, poet, oversetter og pedagog

Teater

 • Ann-Synnøve Bendixen, rådgiver, Norsk kulturskoleråd
 • Hilde Roald Bern, rådgiver, Norsk kulturskoleråd

Visuell kunst

 • Fabiola Charry, rådgiver, Norsk kulturskoleråd
 • Inga Dalsegg, bildekunstner og kulturskolelærer
 • Cato Osaland, fotograf og tidligere drømmestipendmottaker

Annet

 • Siri Singsaas, rådgiver, Norsk kulturskoleråd
 • Ragnhild Skille, rådgiver, Norsk kulturskoleråd
 • Torkel Øien, rådgiver, Norsk kulturskoleråd

Drømjury

 • Egil Hofsli, kommunikasjonssjef, Norsk kulturskoleråd
 • Gerd Holter, kommunikasjonsrådgiver, Norsk Tipping
 • Rut Jorunn Rønning, rådgiver, Norsk kulturskoleråd