Hopp til innhold

Den sist inngåtte avtalen mellom Kulturskolerådet og Norsk Tipping ble signert i 2020, og gjaldt for tre år, med opsjon på ytterligere to år. Nå har partene tida fram til 1. juli 2025, til å finne ut om ny avtale skal inngås og den betydningsfulle og attraktive stipendordningen skal kunne fortsette etter 2025.

Siden 2004 har 1900 unge kunst- og kulturutøvere fått utdelt Drømmestipendet. Over 6500 har blitt nominert. Kjente artister som Astrid S., Didrik Solli Tangen, Ingebjørg Bratland og Ella Marie Hætta Isaksen, er bare noen av dem som har mottatt Drømmestipendet.

Norsk Tippings ønske om bruk av opsjonsår nummer to av to, betyr at kunst- og kulturutøvere i alderen 18–25 år – med drømmer – kan begynne å forberede søknader til Drømmestipendet 2025. Søknadsportalen for Drømmestipendet 2025 åpner søndag 15. september 2024, på drommestipendet.no.

Målet med både med nominasjon og stipendtildeling er som før: Stipendmottakerne skal få motivasjonspåfyll og økonomisk støtte til å utvikle seg videre samt et bidrag til å få oppfylt sine kultur- og kunstdrømmer, helt eller delvis.

Med årets tildeling er det delt ut 24,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet siden 2004.

Tekst: Egil Hofsli    Foto:   (Utlagt: 21. mai 2024)