Hopp til innhold

Irene Camilla Heiaas er kulturkonsulent og kontaktperson for Drømmestipendet i Lillestrøm kommune.

– Drømmestipendet er en kjempeviktig ordning, og noe vi i Lillestrøm kommune støtter helhjertet opp om. Først og fremst fordi Drømmestipendet er en flott mulighet for kommunens unge kulturutøvere, som kanskje trenger inspirasjon for å våge og satse, men også fordi oppmerksomheten de får som følge av en tildeling, kan motivere andre til å søke Drømmestipendet og følge drømmen sin, sier Irene Camilla Heiaas.

Setter Lillestrøm på kartet

Lillestrøm kommune ble til i 2020, etter at kommunene Skedsmo, Sørum og Fet ble slått sammen til Lillestrøm kommune. Tre år senere ble kommunen kåret til Norges kulturkommune 2023–2025 – av Norsk kulturforum. Pristildelingen er en anerkjennelse for kommunens langsiktige og helhetlige satsing på kunst og kultur. At man også har en pris som Drømmestipendet – der unge kunst- og kulturutøvere løftes fram – mener Heiaas også underbygger viktigheten av å satse på kultur for barn og unge.

– Etter kommunesammenslåingen, har vi vært så heldige å ha vinnere i både 2021 og 2022. Dette betyr selvsagt aller mest for de dyktige kunst- og kulturutøverne. For dem er tildelinga en viktig bekreftelse og synliggjøring, samtidig som de får midler til å ta viktige steg nærmere drømmen sin – uavhengig av om målet er en profesjonell karriere eller ei. Men når en av våre innbyggere mottar Drømmestipendet, sier det også noe om kommunens satsing på kultur for barn og unge, kulturskole, frivilligheten samt innsatsen som blir gjort for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø. Dermed får vi et rikere kulturliv og lokalmiljøer i hele kommunen. Det gjør Lillestrøm kommune til et godt sted å bo. Kommunen blir også mer attraktiv for både næringsliv og folk som vurderer å bosette seg her. Dersom vi ser stort på det, bidrar Drømmestipendet til å sette Lillestrøm på kartet, så ja, ringvirkningene er store, sier Heiaas.

Lillestrøms to drømmestipendvinnere så langt, er Dina Haakenstad Bjørnerud, musikk (2021) og Selma Helena Skaret Kielland, visuell kunst (2022).

Informasjon er alfa og omega

Nå som søknadsportalen til Drømmestipendet 2024 er åpen, befinner Heiaas seg i «nominasjonsmodus». Som kontaktperson for Drømmestipendet samarbeider hun tett med flere aktører når kommunen skal foreta sitt nominasjonsarbeid. Som kolleger innen kommunalområdet kultur, kulturskolen, Unge Viken Teater og Nitja senter for samtidskunst.

– Forhåpentligvis vil få mange flotte søknader. Men det å bedømme prestasjoner digitalt er på langt nær det samme som å oppleve kulturutøvere live. Derfor henter vi inn fagpersoner til å bistå oss i utvelgelsesprosessen, sier Heiaas, som tror det fins mange gode kandidater til Drømmestipendet der ute, men som dessverre går under radaren.

– Antallet søkere avhenger mye av hvor godt vi klarer å informere om Drømmestipendets eksistens. Utfordringen vår er å nå fram til dem som ikke er tilknyttet opplæringstilbudene i kunst- og kulturuttrykk i kommunen. Jeg tror det er mye å hente på å utvide nedslagsfeltet ved gjøre Drømmestipendet synlig på plattformene de unge frekventerer mest, sier Heiaas.

Drømmekriteriet gjør stipendordninga tilgjengelig for flere

I 2024 er det 20 år siden de første drømmestipendene ble utdelt. Stipendordninga har vært gjennom en utvikling både når det gjelder stipendbeløp, aldersgruppe, stipendantall og kategorier m.m. Det som ikke er endret, er at søkernes drømmer fortsatt vektlegges på lik linje med deres ferdigheter.

– At Drømmestipendet ikke er en rendyrket talentkonkurranse, senker nok terskelen for å søke og gjør stipendordninga tilgjengelig for langt flere. Men én ting er å redegjøre drømmen din for deg selv, noe helt annet er å overbevise en jury, så her har det kanskje vært lurt å få tydeliggjort vurderingskriteriene bedre slik at søkerne har flere knagger å henge drømmene sine på. Tilbakemeldingene vi får fra dem vi nominerer – men som ikke når helt opp – er at de etterlyser en begrunnelse for avslaget. Det kan jo ikke vi gi dem, i og med at det er drømmestipendjuryen som har tatt den endelige avgjørelsen. Men når alt kommer det alt, handler Drømmestipendet om å gi unge kunst- og kulturutøvere utviklingsmuligheter, og derfor er vi både stolte og glade for å forvalte denne ordningen, avslutter Irene Camilla Heiaas.

Drømmestipendet 2024 kan nå søkes av ungdom i alderen 18-25 år i 2024. 1,5 millioner kroner skal utdeles, 50 stipendvinnere får 30 000 kroner hver fra Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Søknadsportalen på drommestipendet.no er åpen fram til 15. november kl. 12.00.

Søknadsportalen finner du her

Tekst: Hege Arstad   Foto: privat

(Publisert: 30. september 2023)