Hopp til innhold

Elverum kulturskole har satset målrettet på Drømmestipendet i flere år, og er nærmest å regne som grossist i antall nominasjoner og Drømmestipend.

Rektor Anette Solberg er ikke i tvil om at Drømmestipendet henger høyt og er av stor betydning for mange involverte.

– Drømmestipendet er viktig fordi vi får nasjonal oppmerksomhet og synliggjøring av jobben som gjøres lokalt. Når en av våre elever blir nominert, gjelder nominasjonen også kulturskolen og jobben som gjøres i kommunen, hvilket betyr at alle som arbeider innen kunst og kultur blir løftet frem sammen med den nominerte. Vi har fått tildelt Drømmestipendet nesten hvert eneste år, og kan skilte med stipendiater i tre disipliner. Det viser at vi har bredde, og at når en jobber med grunnfjellet får en også resultater, sier rektor Anette Solberg.

Egen drømmestipendaudition

26. februar går altså søknadsfristen for Drømmestipendet 2016 ut. Fra da av er det opp til drømmestipendjuryen å bestemme hvilke 100 nominerte som i år får tildelt hvert sitt stipend pålydende 10.000 kroner og får nyte godt av alt som følger i kjølvannet av tildelingen i form av hyllest, opptredener og medieoppmerksomhet.

Men før søknaden havner på bordet til drømmestipendjuryen, har de unge kulturutøverne fra Elverum allerede vært gjennom en grundig utvelgelsesprosess med egen audition der en lokal fagjury har plukket ut kommunens nominerte.

– Vi gjør dette for å finne gode kandidater og fordi det bidrar til å skape entusiasme rundt Drømmestipendet. Vi bestreber oss etter å mønstre en jury bestående av kunstnere i ulike stilarter fra regionen og lærere fra nabokulturskoler. Dette for at utvelgelsen skal bli så objektiv som mulig og ikke en intern greie der kulturskolelærere skal vurdere egne elever, sier Solberg, som er sekretær for juryen.

Viktig læringsprosess

2016 blir det fjerde året Elverum kulturskole avholder egen audition for kommunens kandidater. I tillegg til en audition må de nominerte også formulere en drøm der de skisserer hva de ønsker å bruke stipendet til, hva de ønsker å oppnå med kunsten og hvordan de ser for seg at de kan utvikle seg som kunstnere i fremtiden.

– Drømmestipendet henger såpass høyt at det er viktig at ungdommene skjønner at de må legge ned godt arbeid for å nå helt opp. Vi har lang erfaring i utvelgelsesprosessen og har utarbeidet en del kriterier som blant annet går på teknisk utførelse, formidling og personlig uttrykk. Etter audition får elevene en konstruktiv tilbakemelding der og da. Noen synes nok at det er litt skummelt, men skjønner samtidig at eksponering på denne måten er en del av kunstnerlivet og at auditionen er et ledd i en utvikling og en nyttig læringsprosess selv om de ikke blir nominert, sier Solberg

Er du behjelpelig med å veilede søkerne?

– De ringer gjerne for å spørre om råd, og da gir jeg dem noen knagger å henge drømmen på. Det er flott med store drømmer, men den må henge i hop med prestasjonen.

Integrert i læreplanen

– Hva kan andre kulturskoler lære av dere i Elverum?

 – Det viktigste er at Drømmestipendet legges inn som et fast gjøremål i arbeidsplanen, slik at det blir en integrert del av alt det andre man gjør. Jeg har forståelse for at dette kan være en utfordring for mindre skoler med lærere i små stillinger, men ved å legge det inn som et eksisterende gjøremål får man tid til å forberede og pushe elever til å søke.

Vi forsøker også å nå unge kulturutøvere som ikke er tilknyttet kulturskolen via kommunens nettsider og lokalavisa samt på arenaer der de oppholder seg, som skole og ungdomsklubb, sier Solberg, som mener Norsk kulturskoleråd har gjort et klokt grep ved å flytte offentliggjøringen av drømmestipendmottakerne fra primo juni til 12. mai.

– Da offentliggjøringen kom på tampen av skoleåret kokte mye av oppmerksomheten bort i alt det andre som skjer på den tida, og utdelingen av Drømmestipendet ble dessverre en innklemt greie i et allerede fastlagt arrangement. Nå får vi mye bedre tid til å markedsføre tildelingen og dermed synliggjort den på flere arenaer så både drømmestipendiaten, kulturskolen og kommunen får mest mulig blest, avslutter Anette Solberg.

Tekst: Hege Arstad

Utlagt: 4. januar 2016