Hopp til innhold

Når nomineringsperioden til Drømmestipendet 2020 starter 21. november, har Lier kulturskole allerede startet en intern søknadsprosess. Kulturskolens fordypningselever har blant annet fått informasjon om nominasjonsprosessen og fristen. Det er dessuten prestasjoner som skal dokumenteres med bilder, lydfiler og videoer, det er drømmer som skal skisseres og forhåpentligvis realiseres.

– I Lier er Drømmestipendet verdsatt som et viktig stipend både i kommuneadministrasjonen og på politisk hold. Stipendet er derfor noe vi «holder varmt» gjennom hele skoleåret, noe som en del av virksomheten vår. Arbeidet med nomineringen starter tidlig, og gir både elever og ansatte et konkret mål å jobbe mot. Drømmer må komme innenfra, men som kulturskole mener jeg at det er vår jobb å veilede og kaste glør på bålet, sier Frøydis Rui-Rahman, rektor ved Lier kulturskole.

Kan være avgjørende for videre satsing

Kulturskolerektoren har sett det gang på gang. Drømmestipendet kan gi unge kunst- og kulturutøvere muligheter de ellers ikke ville fått.

– Stipendordningen kan utgjøre forskjellen på om hvorvidt en lykkes eller ikke. 15 000 kroner kan være avgjørende for om du får kjøpt deg et nytt instrument, nødvendig utstyr eller deltakelse på kurs og mesterklasser. Ikke minst får ungdommene oppmerksomhet og bekreftelse, påfyll av motivasjon og inspirasjon. Dette er faktorer som ikke kan måles i penger, men som kan være helt avgjørende for den videre satsingen, sier Rui-Rahman, som mer enn gjerne tar på seg pedagoghatten når hun skal veilede de håpefulle drømmerne.

– Drømmestipendet gir meg som rektor mulighet til å få personlig kontakt med de unge søkerne, noe jeg setter stor pris på og anser som en viktig del av rektorgjerningen samt for å sikre en god nomineringsprosess. Vi vil selvsagt at kandidatene er bevisste på hva de ønsker å oppnå og at de er innforstått med at det krever hardt arbeid, men jeg er også veldig opptatt av at alt dokumenteres, og at videoer og lydfiler har god kvalitet. Dokumentasjon er alltid en utfordring, men vi lærer mer og håper det nye filmprosjektet vi setter i gang sammen med Eidsvoll kulturskole, vil gi oss enda bedre kunnskap om film og foto, sier Rui-Rahman, som også var med i juryen for Drømmestipendet 2019 – som jurymedlem i kategorien teater.

Mer kredibilitet

Selv om Drømmestipendet er godt integrert i kulturskolehverdagen i Lier, har skolen ifølge Rui-Rahman fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å nå ut til potensielle drømmestipendkandidater som ikke er en del av elevmassen.

– Vi bruker lokalpressen bevisst for å nå ut til flest mulig av alle de ungdommene i kommunen som holder på med kunst og kultur. Vi benytter både sosiale medier og kommunens nettsider for å spre informasjon om stipendordningen. Men vi må kanskje bli enda tydeligere på at en ikke må være kulturskoleelev for å bli nominert til Drømmestipendet. Når det er sagt, så har vi nådd ut til langt flere enn vi ville ha gjort dersom vi ikke hatt lagt så stor vekt på Drømmestipendet som vi faktisk gjør. Vi snakker ofte om stipendet, og forsøker å holde det varmt året rundt. Drømmestipendet er ikke bare en glimrende rekrutteringsmulighet, det å være synlige for ungdommen i kommunen gir også kulturskolen mer kredibilitet, sier Rui-Rahman.

Samarbeider tett med ordfører   

I Lier er Drømmestipendet et viktig satsingsområde også for kommunens politiske ledelse. Kulturskolen samarbeider tett med lokalpolitikerne om stipendordningen. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal kaster ikke bare glans over utdelingene, hun er også involvert i nominasjonsprosessen.

– Jeg er veldig takknemlig for samarbeidet med den politiske ledelsen, og for at det er tverrpolitisk konsensus om at Drømmestipendet er verdiskapning, som gagner og synliggjør både unge kunst- og kulturutøvere og arbeidet som gjøres i kulturskolen og kommunen. Utdelingen er godt forankret og en viktig tradisjon i Lier, og blir alltid lagt til et større arrangement som er åpent for alle. Dermed får jeg som rektor en gyllen anledning til å være et ansikt utad, og vi får vist oss frem som det ressurs- og kompetansesenteret vi er. Gjennom Drømmestipendet får både publikum og politikerne en påminnelse om viktigheten av kulturskolens eksistens, og at vi er en utdanningsinstitusjon som dyrker fram kulturutøvere som kan hevde seg både nasjonalt og internasjonalt. Alt i alt får vi veldig mye igjen for drømmestipendsatsingen. Det er mye arbeid, men først og fremst er det gøy. Ikke minst har vi blitt en kulturskole for flere, og i så måte er Drømmestipendet også viktig for å nå visjonen om å bli en kulturskole for alle, sier Frøydis Rui-Rahman.

Tekst: Hege Arstad   Foto: privat   (Utlagt: 1. november 2019)