Hopp til innhold

– For meg stikker Drømmestipendet mye dypere enn den økonomiske støtten. Tildelinga betyr at en profesjonell jury har sett meg, liker det jeg har gjort og har troa på visjonen min – hvilket ga meg en mestringsfølelse og et kick som nærmest reduserte pengene til en hyggelig bonus, sier Maria gledestrålende. Og bare så det er sagt: Tjueåringen mener på ingen måte å bagatellisere betydningen av drømmestipendkronene, da pengene utvilsomt vil komme godt med i fortsettelsen.

– Med 30 000 kroner ekstra på kontoen er jeg mange steg nærmere deldrømmen om School of Acting for the Screen på Hawaii, som var en stor grunn til at jeg i det hele tatt søkte på Drømmestipendet. Så ja, pengene er selvsagt veldig viktig for meg, men like fullt kjenner jeg at bekreftelsen og boosten jeg fikk som følge av tildelinga, betyr aller mest, sier Maria.

Kunstnerisk oppdratt på kulturskolen

Maria er født og oppvokst i Hå kommune, i en musikkinteressert familie, som la alt til rette for at barna kunne utforske sine kreative sider. I åtteårsalderen begynner Maria å få danseundervisning ved Hå kulturskule. Men så mye som hun enn elsker å utøve dansekunsten, er det en annen kulturskoleaktivitet som virkelig får jenta til å drømme.

– Kulturskolen hadde årlige musikaloppsetninger som ble framført på barneskolen jeg gikk på. For meg – som befant meg i salen som publikummer – var det årets store begivenhet. Dette var storstilte produksjoner i svært profesjonelle rammer, som gjorde meg dypt grepet og nærmest starstrucked av å befinne meg i umiddelbar nærhet av aktørene på scenen –

deriblant storesøsteren min, som jeg så veldig opp til. Dermed ble den første store kulturutøverdrømmen min at jeg en dag skulle bli aktør i kulturskolens musikaloppsetning, forteller Maria.

Første steg på veien ble å supplere danseopplæringen med undervisning i sang, før hun bytter til musikal. Høsten 2013 var det audition til Hå kulturskules neste musikaloppsetning, «Oliver Twist». Maria, nå tolv år melder seg på – og belønnes med hovedrollen.

– Mestringsfølelsen var enorm. Jeg ble øyeblikkelig sugd inn i en verden jeg knapt hadde våget å drømme om bare få år tidligere. Jeg fikk henge med og lære av kulturskoleelever som hadde vært forbilder i flere år.  Jeg fikk undervisning av fantastiske pedagoger, være del av noe som var mye større enn meg selv og virkelig føle eierskap til kulturskolen. På mange måter kan du si at kulturskolen har stått for den kunstneriske oppdragelsen min, og jeg er evig takknemlig for at skoleslaget introduserte meg for denne verdenen, sier Maria.

Marias drømmer

Etter endt ungdomsskole følger tre år på dramalinja ved Vågen videregående skole i Sandnes. Så flytter Maria til Oslo, der hun nå er i ferd med å avslutte det første av to år med hiphop/kommersiell dans ved Bårdar Akademiet, med mulighet for ytterligere ett år med fordypning. Men Maria har mange kulturutøverdrømmer, og er fortsatt litt usikker på nøyaktig hva hun gjør etter at hun blir uteksaminert.

– Med Drømmestipendet i boks, står jeg mye friere både med hensyn til å realisere drømmen om å videreutvikle skuespillerferdighetene mine gjennom skolegang på Hawaii, eller om jeg velger å gå rett ut i en frilanstilværelse. Det eneste som er sikkert er at jeg skal fortsette å jobbe mot det å kunne våkne hver eneste dag i vissheten om at jeg har funnet min plass i den kunstneriske verdenen, og vite at den er full av muligheter til å fortelle historiene som brenner etter å bli fortalt, sier Maria.

Som kristen i en verden der krigen i Ukraina herjer, sult og ødeleggelser brer om seg, klimakrisen øker i omfang, kynismen råder og jakten på profitt synes å ha erstattet medmenneskelighet og moral, har Maria mye på hjertet. En stor drøm er å reise ut i verden for så å bruke kunsten til å forene mennesker på tvers av språk, landegrenser og kultur.

– Jeg er veldig fascinert av kunstens formidlingskraft, og er genuint opptatt av at jeg også kan bruke de kunstneriske evnene mine til å peke på Jesus, og med det vise at vi mennesker har flere likheter enn forskjeller, at vi må ta vare på hverandre og finne tilbake til de gode grunnverdiene som bor i oss alle, sier Maria, som også har en drøm om å danne et kompani bestående av kunstnere fra ulike felt som teater, dans, musikk, lys- og lyddesign, skapende skriving og visuell kunst.

– Så håper jeg vi sammen kan skape et produkt som alle kan føle eierskap til. Jeg har fortsatt en vei å gå, men Drømmestipendet har gitt meg påfyll av inspirasjon, og en påminnelse om å aldri miste målet av syne, sier Maria.

– Drømmestipendet bidrar til å utjevne forskjeller

Etter at offentliggjøringa av årets Drømmestipendvinnere var et faktum, tok det ikke lang tid før Maria fikk en telefon fra kulturskoleleder Ragnvald Wernøe, som ville gratulere sin tidligere elev, og invitere henne til storstilt markering og overrekkelse av stipendet.

– Overrekkelsen vil skje i mai, og er noe jeg gleder meg stort til. Det var jo ved Hå kulturskule det hele starta, så dersom jeg får mulighet til å gi noe tilbake i form av opptredener, dansekurs eller koreografi, gjør jeg svært gjerne det, sier Maria, som er fullt klar over at drømmestipendstatusen også gjør henne til et forbilde.

– Jeg hadde selv mange eldre kulturskoleelever å strekke meg etter da jeg var yngre, så det å være en god rollemodell og vise at en kan bli dyktig og utøve lidenskapen sin med integritet, er noe jeg tar på aller største alvor. Ved å bli født og få vokse opp i et land der det er små forskjeller og mange valgmuligheter, har vi jo allerede trukket vinnerloddet – sammenliknet med mennesker i mange andre land. Like fullt er det langt fra alle unge kulturutøvere som har mulighet til å forfølge drømmene sine, og derfor mener jeg at en ordning som Drømmestipendet, der alle stiller helt likt og det er lov til å drømme stort, utjevner forskjeller og er viktig bare i kraft av å eksistere, sier Maria og utdyper: – For selv om du ikke skulle bli en av drømmestipendjuryens 50 utvalgte, er det noe med det å blottstille deg i en søknad og sette ord på dine innerste tanker og kulturutøverdrømmer. På den måten pusher du deg selv videre. Alle kan trene seg opp til å bli gode i det de holder på med og brenner for, men det er drømmene som virkelig driver oss framover, avslutter Maria Enora.

Tekst: Hege Arstad Foto: privat (Utlagt: 19. april 2022)