Hopp til innhold

I bildekollasjen over ser du elleve av de 660 nominerte. Albertine, Eivind, Aleksander, Fride, Jakob, André, Iver, Amund, Emilia, Hedda, Anna. Elleve nominerte fra elleve fylker. De representerer landets mange unge kunst- og kulturutøvere, ungdom med både drømmer, ambisjoner, pågangsmot og talent. Disse har altså selskap av 649 andre ungdommer i det gjeve, gode, flotte selskapet «De drømmestipendnominerte 2021».

Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping synes det er gledelig å registrere en fin økning fra i fjor til i år når det gjelder antallet kommuner, og årets nominasjonstall er det høyeste noen sinne. Den gamle rekorden i antall nominerte til Drømmestipendet, ble satt i 2012. Da ble 497 ungdommer nominert.

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for de som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de blir valgt som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

De nominerte ungdommene blir utvilsomt sett i sine lokalsamfunn. De blir også synliggjort nasjonalt, og de får viktig anerkjennelse for sin kulturaktivitet.

Juryarbeid i februar – utdelinger i mai og juni

I løpet av februar skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 30 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2021.

Stipendene overrekkes til dyktige og heldige ungdommer i perioden 10. mai–20. juni 2021 – på ulike måter. Fra og med i år skal de 50 utdelingene også helst innebære at stipendmottakerne gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i kommunen som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

Torsdag 3. juni blir en fullstendig liste over stipendmottakerne offentliggjort her på drommestipendet.no.

Tekst og illustrasjonsmontasje: Egil Hofsli    (Utlagt: 29. januar 2021)