Hopp til innhold

Gode stipendkandidater skal kartlegges og vurderes, før kommunene innen utgangen av februar 2015 skal fremme sine nominerte til Drømmestipendet 2015.

Det er landets kulturskoleledere som har den ærefulle og krevende oppgaven med å nominere kommunens kandidat(er) til Drømmestipendet.

For å gjøre en best mulig jobb behøver kulturskolelederen hjelp fra hele kommunen. Både fra voksne som kjenner til gode drømmestipendkandidater, og fra kulturutøvende ungdommer som kjenner seg kvalifisert til å være en nominasjonskandidat.

Gir nyttig synliggjøring

En av intensjonene ved Drømmestipendet er at både alle nominerte og kommunenes arbeid for barn og unge skal få en dose verdifull synliggjøring. Det er også ønskelig at de nominerte får andre nyttige opplevelser knyttet til stipendnominasjonen. Derfor vil Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping også i 2015 kunne gi tilskudd til lokale arrangement av typen «… og de nominerte er …».

Dette er fylkesvise eller regionale forestillinger der alle nominerte til Drømmestipendet kan få presentere sine kulturelle uttrykk. Disse forestillingene arrangeres før stipendutdelinga i juni.

I flere fylker har det også blitt vanlig å la nominerte ungdommer møte erfarne, profesjonelle kunstnere, gjennom såkalte Mestermøter. Det kan være møter med profilerte bildekunstnere og forfattere, orkestre, bandmusikere og dansekompanier.

Mer informasjon å få fra kulturskolen

Ser du deg selv som en mulig drømmestipend-nominasjon?

Da oppfordrer Drømmestipendets prosjektledelse deg til å kontakte kulturskolen i kommunen din for mer informasjon.

Tekst: Egil Hofsli

(Utlagt: 15. oktober 2014)