Drømmeforestilling i sør

LINDESNES: Lengst sør i landet skal det også utdeles drømmestipend i juni. På Lindesnes fyr går elleve kommuners kulturskoler sammen om utdeling og konsert 10. juni.

Drømmeforestilling i sør


Det er kulturskolene i kommuner hjemmehørende i Lindesnes- og Listerregionen som står for dette arrangementet, som starter kl. 15.00 den aktuelle søndagen.

De elleve kommunene er Mandal, Marnardal, Hægebostad, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal.

Tekst og foto: Egil Hofsli (Utlagt: 10.5.2012)