Hopp til innhold

Kommunene i Nedre Buskerud ønsker å gjøre ekstra stas på sine nominerte Drømmestipendkandidater, og arrangerer «drømmeforestiling» mandag 26. mai kl 19.00 på Union Scene i Drammen.

De fleste kommuner i Buskerud har nominert kandidater til Drømmestipendet 2014. Dette er kulturutøvere på høyt nivå, mange i startgropa til høyrere utdanning med sikte på en profesjon som utøvere i ulike kulturuttrykk. Drømmestipendet er en fantastisk anledning til å sette ungdom, kultur og kulturskole på agendaen, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Uavhengig av hvor mange som slipper gjennom den siste nasjonale utvelgelsen, presenteres de fleste av Nedre Buskeruds drømmestipendnominerte på ett brett på forestillingen «… og de nominerte er …» på Union Scene.

Vi får møte åtte flotte utøvere innen musikk, visuell kunst og skapende skriving. De vil bli presentert og får vise seg fram med sitt kulturuttrykk og sin drøm, i en profesjonell setting.

Følgende drømmestipendnominerte deltar:

  • Lier: Johanne Bergill (visuell kunst)
  • Hurum: Sophia Hugo Cabo (musikk)
  • Øvre Eiker: Ingeborg Amundsen (musikk)
  • Nore og Uvdal: Nils Ole Håvardsrud (musikk)
  • Røyken: Peter & 4Est: musikk (musikk, musikkproduksjon)
  • Kongsberg: Andreas Hesselberg Hatzikiriakidis (musikk)
  • Kongsberg: Maren Kristine Løver (skapende skriving)
  • Kongsberg: Susanne Gudmundsen Lea (låtskriving)

Tekst: Egil Hofsli

(Utlagt: 26. mai 2014)