Hopp til innhold

Til Drømmefestivalen 2022 er alle de 50 vinnerne av Drømmestipendet 2022 invitert. I tillegg er invitasjon sendt til Drømmestipendambassadørene (tidligere stipendvinnere som gjør en innsats for å framsnakke og promotere stipendordningen på ulike måter, red.anm.) samt et utvalg andre som har med stipendordningen å gjøre på ulikt vis.

Stipendutdelerne, Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, er vertskap i Hamar kulturhus og på Scandic Hamar.

Festivaldagen er todelt. Første del er for festivalgjestene med drømmestipend på cv-en. Her får disse faglig påfyll fra flere hold og med ulike innfallsvinklinger samt skapende aktiviteter. Blant annet skal Alexandra Rotan, juryleder for Drømmestipendet 2023, holde innlegg samt svare på spørsmål fra deltakerne. Hamars ordfører, Einar Busterud, er også til stede og det blir inspirasjonsforedrag ved Thomas Prestø samt verkstedaktiviteter m.m.

På kvelden venter en festmiddag – med utrulla røde løper, god mat og drikke samt taler og kunstneriske innslag fra stipendvinnere – og så noen overraskelsesinnslag …

Tekst og fotomontasje: Egil Hofsli   Foto: Amir Hosseini/Unsplash   (Utlagt: 13. oktober 2022)