Hopp til innhold

Julianne Hauge (t.h.), rektor ved Ulstein kulturskule, sammen med Ulsteins drømmestipendvinner i 2022, Marte Hallingstad Barstad.

– Mest av alt er Drømmestipendet en stor anerkjennelse for ungdommen som vinner stipend. Men tildelinga er også en fjær i hatten til alle som jobber for å skape et godt oppvekstmiljø i kommunen stipendvinneren nomineres fra, sier Julianne Hauge.

– Når vi får en drømmestipendvinner i kommunen, får vi også en ledestjerne som kan vise vei, inspirere og gi kulturskoleelevene våre noe å strekke seg etter. Dette kan i sin tur føre til økt rekruttering til kulturskolen, enda mer motiverte elever samt at de blir værende lenger i kulturskolen. Så ja, drømmestipendordninga er veldig relevant for oss i kulturskolen i Ulstein, sier Julianne Hauge.

Stas å se hvor langt tidligere elever har kommet

Ulstein kulturskule ble starta i 1975, og har i dag 380 elever fordelt på 500 elevplasser innen sang, dans og visuelle kunstfag. Som kulturskolerektor er Hauge opptatt av at skoleslaget må følge med i tida og være framtidsretta. Derfor er utviklingsarbeid og samarbeid med andre aktører i kommunen en viktig agenda – som også omfatter Drømmestipendet.

– I kulturskolen vår er vi veldig gode på kjernevirksomheten vår, men har mye å gå på når det gjelder bredde- og fordypningstilbud. Samarbeid med andre aktører er en del av samfunnsoppdraget vårt, og dette er essensielt for å kunne utvikle kulturskoletilbudet. Derfor skal vi heller ikke være skuffa om ikke alle drømmestipendkandidatene og -vinnerne har vært elever i kulturskolen. Vi bør la kommunetanken være den overordnete, og se på hvordan vi sammen kan bruke Drømmestipendet til å nå ut til flere samt utvide virksomheten vår, sier Hauge.

Som kulturskolerektor synes hun det er spennende når ungdom fra hennes kommune søker Drømmestipendet, og hun – som den kommunen har utpekt til oppgaven – får ansvar for å godkjenne søknaden og gi – eller ikke gi – vedkommende godkjent-stempel som nominert.

– Det krever en del research, for å kunne si om søkeren er egnet som kandidat til Drømmestipendet. I kulturskolen har vi et mål om livslang læring, og når søkeren er tidligere kulturskoleelev, er det jo ekstra stor stas for både meg og lærerne i kulturskolen, å se hvor langt ungdommen har kommet og hvilke drømmer og ambisjoner hen har i dag, sier Hauge, som også synes det er problemfritt å mobilisere litt ekstra når kommunen får en stipendvinner – slik Ulstein gjorde i år.

Drømmestipendvinnerne gir noe tilbake

– Vi legger ned mye arbeid for å få maksimalt ut av det som følger i kjølvannet av en drømmestipendtildeling, sier Julianne Hauge, og forteller om hvordan de gjorde det da låtskriver, artist og produsent Marte Hallingstad Barstad skulle gi noe tilbake til barn og unge i kommunen som nominerte henne – noe stipendutdelerne Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd oppfordrer både stipendvinnerne og kommuner om å forsøke å få til.

– Det første som kom på plass, var en storstilt utdeling – på biblioteket i kommunen. Dit ble blant annet ordfører og tidligere lærere og sangelever fra kulturskolen invitert.

– Marte er en flott rollemodell for barn og unge, et glitrende eksempel på at drømmer kan gå i oppfyllelse og at det er fullt mulig å leve av musikken dersom en jobber hardt og målrettet. At hun i tillegg til å framføre tre egne låter, også snakket om den flotte oppveksten i Ulstein og om hvor mye kulturskolen har betydd for henne, varmet selvsagt et kulturskolerektorhjerte. Det understreket også viktigheten av å vokse opp i et trygt og godt miljø som legger til rette for læring og mestring – enten det er på håndballbanen eller kulturskolen, sier Julianne Hauge.

Grobunn for videre samarbeid

For kulturskolen ble tildelinga av Drømmestipendet til Marte også en gyllen mulighet til å kunne tilby et verkstedkurs i låtskriving, i samarbeid med Ung Arena Ulstein. Dermed tok drømmestipendvinneren turen tilbake til Ulstein i september, der hun også helt overraskende fikk vite at hun får en Drømopplevelse: Et samarbeidsprosjekt med den kanadiske stjernelåtskriveren og produsenten Rob Wells.

Verkstedkurset kom i to utgaver: Et gratis lavterskeltilbud for ungdomsskoleelever samt et fordypningstilbud for kulturskoleelever, som til sammen strakk seg over tre ettermiddager og tiltrakk seg 14 ungdommer. I tillegg til innføring i kreativ skriving både alene og i samarbeid med andre lærte ungdommene også om ulike teknikker innen låtskriving. På kursets siste dag ble det gjort opptak som så ble mikset og mastret av Marte i Liverpool.

– Etter at verkstedkurset var gjennomført sendte vi et spørreskjema til deltakerne samt holdt et evalueringsmøte med Marte. Evalueringen viste at det er interesse for å lære om låtskriving. Tilbakemeldingene fra ungdommene var så gode, at vi nå har et fundament som vi kan bygge videre på. Konklusjonen er at vi trengte en ledestjerne som kunne vekke interessen, og derfor er vi i dialog med Marte om videre samarbeid, og om hvordan vi sammen kan skape en tilhørighet og et miljø der låtskriving har en plass. Jeg er langt fra sikker på om dette ville vært mulig uten Drømmestipendet og de mange positive ringvirkningene en tildeling har, avslutter Julianne Hauge, rektor ved Ulstein kulturskule.

Artig faktum! Julianne Hauge gleder seg over stipendvinnernes dyktighet når det gjelder å fortelle om Drømmestipendet, kommunen og kulturskolen i positive vendinger i sosiale medier. – Der er de ofte mye bedre enn hva vi ansatte i kommunen er, sier Julianne Hauge.

Tekst: Hege Arstad   Foto: Jens Nyland   (Utlagt: 19. oktober 2022)