Hopp til innhold

GRUNN TIL GLEDE: Drømmestipendet 2024 er nå søkbart for ungdom i alderen 18–25 år.

Den 20-årige suksesshistorien fortsetter – Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd skal også i 2024 hjelpe unge kultur- og kunstutøvere med en pen slump penger og mye inspirasjon på veien mot deres kulturelle drømmer. Og stipendutdelernes mål med Drømmestipendet er som før:

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

> Her finner du søknadsportalen for Drømmestipendet 2024

Stipendbeløpet er på 30 000 kroner, og det blir delt ut 50 stipend også i 2024. Søkerne må være i aldersgruppa til 18–25 år. Det vil si at for å søke Drømmestipendet 2024 må en være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Portalen på drommestipendet.no – som nå framstår i nytt design og forhåpentligvis enda mer brukervennlig – er åpen fram til 15. november 2023, og merk: Den onsdagen stenger portalen kl. 12.00.

Deretter skal innkomne søknader gjennom en nomineringsprosess i de kommunene søkerne bodde i fram til fylte 16 år. Se mer informasjon om dette  i søknadsportalen. Hvis kommunen nominerer søknaden, blir den nominertes navn publisert på drommestipendet.no og samtidig får juryen den nominertes søknad oversendt.

Søknaden vurdert av både en fagjury og en drømjury. Og merk: Drøm og ferdigheter vektet likt.

– Strålende mulighet for ungdom

– Drømmestipendet har vært et givende arbeid i 20 år, noe vi er stolte av å være en del av. Pengene gir selvsagt stipendmottakerne muligheter til å få oppfylt deler av drømmen, men minst like viktig er anerkjennelsen og inspirasjonen det gir hver enkelt utøver, sier konstituert administrerende direktør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen.

– Drømmestipendet er en strålende mulighet for ungdom og unge voksne til å bli sett og å få prøvd ut sine drømmer. Stipendutdelerne, Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, er også svært bevisste på at stipendvinnerne kommer fra kommuner, og ønsker – så langt det lar seg gjøre – å overrekke stipendene til vinnerne i deres hjemkommuner. Dette for å kunne gi inspirasjon til nye talenter samt gi kommunene en anledning til å synliggjøre stolthet over sine unge, dyktige utøvere, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Tekst: Egil Hofsli  Foto: Lucas Newton/Unsplash

Publisert: 15. september 2023

Drømmestipendet – fakta

 • Stipendordning etablert i 2004
 • Samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
 • 50 stipend à 30 000 kroner deles ut – til sammen blir det 1,5 millioner kroner
 • Skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse til unge kunst- og kulturutøvere samt bidra til at de får oppfylt drømmer
 • Skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere
 • Kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke stipend
 • Utdeles i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse
 • Dokumenterte ferdigheter og drømbeskrivelse teller likt når drømmestipendjuryen vurderer søknadene
 • En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut 50 nominerte som får stipend
 • En lang rekke unge kunst- og kulturutøvere har mottatt stipendet – som Astrid S, Didrik Solli-Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Tom Stræte Lagergren alias Matoma, Kristian Kristiansen, Ingebjørg Bratland og Heidi Ruud Ellingsen
 • I løpet av våren og sommeren 2024 blir det overrekkelse av 50 nye stipend, på arrangement i de kommunene stipendvinnerne er nominert fra