Hopp til innhold

Sist sommer ble Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd enige om å fortsette samarbeidet som gjør at Drømmestipendet i år skal utdeles for 18. gang. Samtidig ble det gjort noen justeringer:

Stipendbeløpet er doblet fra 15 000 til 30 000 kroner, antallet stipend er redusert fra 100 til 50 mens aldersgruppa som kan søke er endret fra 13–20 til 18–25 år. Men målet med stipendordninga er som før:

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Årets søkere får nå sine søknader vurdert i kommunene de er oppvekst i, der en utnevnt kontaktperson har ansvar for å avgjøre om hvem av søkerne som skal få status som nominert. Søkere som eventuelt ikke gis et slikt «godkjentstempel» (normalt skal ikke det være mange, red.anm.), får beskjed om dette fra kommunen.

Slår trolig rekorden fra 2012 ettertrykkelig

Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping synes det er svært gledelig å registrere årets rekordstore søkertall. Selv om antallet nominasjoner kan bli noe lavere enn søkertallet, blir det garantert ny rekord.

Den gamle rekorden i antall nominerte til Drømmestipendet, ble satt i 2012. Da ble 497 ungdommer nominert til Drømmestipendet.

I år har altså 802 ungdommer oppvokst i 195 kommuner har levert søknader. Dette utgjør 55 prosent av landets kommuner. I fjor var tilsvarende tall 182 kommuner og 51 prosent.

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for dem som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de «godkjentstempel» som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

Juryarbeid i februar – utdelinger i mai og juni

I løpet av februar skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 30 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2021.

Stipendene overrekkes til dyktige og heldige ungdommer i perioden 10. mai – 20. juni 2021 – på ulike måter. Fra nå av skal de 50 utdelingene også helst innebære at stipendmottakerne gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i kommunen som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

Kor tid etter 20. juni blir en fullstendig liste over stipendmottakerne offentliggjort her på drommestipendet.no.

Tekst og illustrasjonsmontasje: Egil Hofsli    (Utlagt: 15. januar 2021)