Hopp til innhold

Normalt vil veldig mange av søkerne ende opp som nominerte, som skal få sine søknader vurdert av neste års drømmestipendjury.

Det endelige, eksakte søkertallet er på 675 er det nest høyeste i Drømmestipendets historie.

I 2024 skal Drømmestipendet utdeles for 21. gang. 50 stipend skal utdeles.

Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping ønsker stadig at Drømmestipendet skal gi stipendmottakerne verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Nomineres av «oppvekstkommunene» 

Årets søkere får altså sine søknader vurdert i kommunene de er oppvokst i, der en utnevnt kontaktperson har ansvar for å gjøre eller lede arbeidet med å bestemme om søkerne skal få status som nominerte eller ikke. Søkere som eventuelt ikke gis et slikt «godkjentstempel», får beskjed om dette fra kommunen.

I år har altså 675 ungdommer levert søknader som Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd nå har klarert for oversendelse til kommunene for nominasjon.

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for dem som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de «godkjentstempel» som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

De nominerte offentliggjøres 3. januar – juryarbeid i januar

Onsdag 3. januar 2024 offentliggjøres navnene på de nominerte til Drømmestipendet 2024.

Så skal juryleder Cengiz Al og juryen vurdere de nominertes ferdigheter og drømmer og velge hvilke 50 utøvere som få drømmestipend i 2024. De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury. Til slutt blir resultatet som følger:

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend pålydende 30 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2024.

Vinnerlista offentliggjøres torsdag 1. februar 2024.

Tekst: Egil Hofsli   Foto: Priscilla Du Preez – Unsplash

(Publisert: 22. november 2023)