Hopp til innhold

Det endelige, eksakte søkertallet er ikke klart i skrivende stund (17. november kl. 19.30), fordi stipendutdelerne har noen «tekniske utfordringer» å løse, før de siste søknadene i «til godkjenning»-boksen eventuelt kommer over målstreken som godkjente sønader. Det endelige tallet kan bli nærmere 560. Årets søkertall vil uansett være det nest høyeste i Drømmestipendets historie.

I 2023 skal Drømmestipendet utdeles for tjuende gang. 50 stipend skal utdeles, stipendbeløpet er på 30 000 kroner, og «på kjøpet» får stipendvinnerne rikelig med anerkjennelse og synliggjøring.

Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping ønsker stadig at Drømmestipendet skal gi stipendmottakerne verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Nomineres av «oppvekstkommunene» 

Årets søkere får altså sine søknader vurdert i kommunene de er oppvokst i, der en utnevnt kontaktperson har ansvar for å gjøre eller lede arbeidet med å bestemme om søkerne skal få status som nominerte eller ikke. Søkere som eventuelt ikke gis et slikt «godkjentstempel» (normalt er det ikke mange, red.anm.), får beskjed om dette fra kommunen.

I år har altså over 550 ungdommer levert søknader som Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd nå har klarert for oversendelse til kommunene for nominasjon.

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for dem som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de «godkjentstempel» som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

Juryarbeid i januar – utdelinger i mars–juni

I løpet av januar 2023 skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 30 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2023.

Stipendene overrekkes til dyktige og heldige ungdommer i perioden mars–juni 2023, i settinger som kan variere fra kommune til kommune. De 50 utdelingene skal også helst innebære at stipendmottakerne gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i kommunen som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

Tekst og illustrasjonsmontasje: Egil Hofsli   (Utlagt: 17. november 2022)