Hopp til innhold

Ane Stakston Aasen og Christian Abrahamsen får drømmestipend i 2023.

Stipendvinnerlista ble offentliggjort onsdag 1. februar kl. 12.00. 1,5 millioner kroner er likt fordelt – av stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping – på de 50 stipendmottakerne, som er utvalgt blant årets 470 nominerte.

Fylkesvis fordeler vinnerne seg i år slik: Agder 3, Innlandet 3, Møre og Romsdal 2, Nordland 3, Oslo 5, Rogaland 3, Troms og Finnmark (med Svalbard) 2, Trøndelag 4, Vestfold og Telemark 4, Vestland 5, Viken 16.

Av de 41 kommunene som har stipendvinnere, er det fem kommuner med mer enn én stipendvinner: Oslo 5, Bærum 3, Kristiansand 2, Lillehammer 2, Stavanger 2.

Her finner du de 50 vinnerne av Drømmestipendet 2023 – presentert én og én

– Drømmestipendet gir meg langt flere utviklingsmuligheter

En av de gode og heldige stipendmottakerne, er musikeren Ane Stakston Aasen (20) fra Brøttum i Ringsaker i Innlandet. Hun har grunn til å smile i dag. – Drømmestipendet vil gi meg langt flere utviklingsmuligheter for å nå drømmen min, sier Ane, som har fela som instrument og som i sin drømmestipendsøknad blant annet skrev følgende om drømmen sin:

«Drømmen min er å kunne fortsette å utvikle meg som musiker. Jeg ønsker å øke min musikalske kunnskap, og særskilt mine utøvende ferdigheter for å kunne videreformidle gleden jeg føler for musikken og videreføre den kulturarven som er en del av vår identitet. Jeg ønsker å oppsøke inspirasjonskilder, søke nye inntrykk og impulser. (…) Dette fordrer økonomiske midler til å kunne reise. Jeg drømmer også om å en dag kunne reise utenlands for å lære av andre kulturer og deres folkemusikktradisjoner. Jeg syns særlig keltisk tradisjonsmusikk er spennende, og håper på å kunne besøke Skottland, Irland og Færøyene for å lære musikken på nært hold. Jeg har også stor interesse for flere musikksjangre, noe jeg ser på som en styrke. Jeg drømmer om å bidra til å gi folkemusikken et bredere nedslagsfelt og få flere til å bli interessert i folkemusikk. (…).»

Ane er i dag student ved Ole Bull Akademiet, der hun er i gang med en bachelor i utøvende folkemusikk.

Norges Jackie Chen?

Trolig smiler også Christian Abrahamsen (23) fra Nesodden bredt i dag. Han har planer om å bidra til å løfte norsk film når det gjelder kvaliteten på stuntscener, og Drømmestipendet mener Christian kan hjelpe ham til å komme nærmere drømmen sin. I Drøm-beskrivelsen sin skrev Christian følgende som drømmestipendsøker i Åpen klasse:

«Jeg elsker spenning og filmer, og drømmer om å kunne være med på å kombinere disse to. Jeg har alltid ønsket å jobbe med film, og lidenskapen min er stunt. (…) I mine øyne er stunt en form for kunst. Jeg synes det er spektakulært å se hva man får til i stuntfaget og ønsker å være med på å skape dette sammen med andre. Jackie Chan er en som er høyt oppe på listen min over inspirasjoner. Han skaper en ekstrem underholdene dynamikk i sine slåsskoreografier ved å bruke alt som er av arkitektur og objekter. Dette er noe jeg ser alt for lite av i norske produksjoner, og ønsker å gjøre noe med. Jeg drømmer om å gi det norske folk noe de bare ser i hollywoodfilmer.»

Christian har tatt en ettårig stuntutdanning. Han ønsker nå å fylle på mer kunnskap, og har en plan om å bruke drømmestipendpengene på kurs i Los Angeles eller Seattle.

470 nominerte totalt

470 unge kunst- og kulturutøvere i alderen 18–25 år var nominert til Drømmestipendet 2023.

Dette er 20. året Drømmestipendet utdeles, og det i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendordningen ønsker samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. De håper også at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kunst- og kulturutøveres drømmer.

Stipendutdelingene finner normalt sted i løpet av våren, i de kommunene som har nominert de søkerne som nå er drømmestipendvinnere. De 50 stipendtildelingene skal også helst innebære at stipendmottakerne senere gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i de kommunene som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

– Strålende mulighet for ungdom

– Drømmestipendet er givende arbeid for Norsk Tipping, noe vi er stolte av å være en del av. Pengene gir selvfølgelig stipendmottakerne muligheter til å få oppfylt deler av drømmen som koster noe i kroner og øre. Men minst like viktig, er anerkjennelsen og inspirasjonen det gir hver enkelt unge utøver, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Thor Gjermund Eriksen.

– Drømmestipendet er en strålende mulighet for ungdom og unge voksne til å bli sett og å få prøvd ut sine drømmer, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Tekst: Egil Hofsli   Foto: privat   (Publisert: 1. februar 2023)

Fakta – Drømmestipendet

 • Stipendordning etablert i 2004
 • Samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
 • 50 stipend à 30 000 kroner utdeles – til sammen utdeles 1,5 millioner kroner
 • Skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse til unge kunst- og kulturutøvere samt bidra til at de får oppfylt drømmer
 • Skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere
 • Kan søkes av kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år
 • Utdeles i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse
 • Dokumenterte ferdigheter og drømbeskrivelse teller likt når drømmestipendjuryen vurderer søknadene
 • En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut 50 nominerte som får stipend
 • En lang rekke unge kunst- og kulturutøvere har mottatt stipendet – som Astrid S, Didrik Solli-Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Tom Stræte Lagergren alias Matoma, Kristian Kristiansen, Ingebjørg Bratland og Heidi Ruud Ellingsen
 • I løpet av våren 2023 utdeles 50 nye stipend, på lokale arrangement i de kommunene stipendvinnerne er nominert fra