Hopp til innhold

Norsk kulturskoleråd har lyttet til råd fra sine medlemskommuner, og sammen med samarbeidspartner Norsk Tipping bestemt at Drømmestipendet skal videreutvikles på noen områder i 2016:

  • Offentliggjøringsdatoen i 2016 blir torsdag 12. mai. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å lage gode utdelingsarrangement, på tidspunkt som passer bedre enn i en travel «skoleår-innspurt» som juni ofte preges av.
  • Nominasjonsperioden utvides med to uker. Dette er perioden de nominasjonsansvarlige i kommunene – som er kulturskolelederne – kan registrere sine nominerte på drommestipendet.no. I 2016 åpnes «nominasjonsportalen» allerede 4. januar og holder åpen fram til 26. februar.
  • Nedre aldersgrense innføres: 13 år. I 2016 må en være født tidligst i 1996 og senest i 2003 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne ønsker med dette å gjøre Drømmestipendet til en enda mer attraktiv motivasjons- og inspirasjonskilde for kulturutøvere i tenårene. Dette er en aldersperiode der mange ungdommer velger bort kulturutdannelse og -utfoldelse. Nettopp i denne fasen i et ungt liv kan et drømmestipend bli den viktige stimuleringen som gjør at bassgitar, dansesko og/eller malerpensel ikke legges på hylla.

Fakta om Drømmestipendet

  • Utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
  • Det deles årlig ut 100 stipend à 10 000 kroner til enkeltpersoner eller grupper
  • Nedre aldersgrense er 13 år, øvre aldersgrense er 20 år
  • Mottakerne skal ikke være etablerte kunstnere
  • Kommunene kan levere inntil seks nominasjoner hver, én i hver av kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet
  • Drømmestipendet utdeles i 2016 for 13. gang