Bilde av Veronika Karlsen

Veronika Karlsen

Jeg har vokst opp i Vardø, lengst øst i Finnmark. Selv om jeg har vokst opp i distriktet langt fra store operascener fikk jeg allerede fra ung alder jobbe med dyktige sangpedagoger som Gudrun Sidonie Otto, Felicia Kaiser og Kelemen Matis. Under Anne-Lise Berntsents opphold i Vardø fikk jeg veiledning av henne og det var også hun som fikk meg til å velge den klassiske musikken. Frem til hennes død var hun mentor for meg. Jeg var lenge fast medlem i Finnmark operakor under ledelse av dirigent Ursa Lah. Gjennom dette ble jeg også introdusert til Arktisk Filharmoni (tidligere NOSO) og var med på min første opera oppsetning sammen med dem i 2013 da jeg var del av koret på La Boheme. I 2014 begynte jeg studiene ved musikkonservatoriet i Tromsø under prof. Anne-Lise Sollied og prof. Carlo Allemano. Jeg var også på utveksling ved musikkhøgskolen i Stuttgart under prof. Turid Karlsen som jeg har fortsatt å ta privat timer med i ettertid. Jeg har senere vært med på flere oppsetninger sammen med arktisk filharmoni, samt flere produksjoner med Vokal Nord. Ved flere anledninger har jeg vært solist under messer og oratorier i domkirken i Tromsø og diverse andre konserter forskjellige plasser i landet. Jeg har også deltatt på flere mesterklasser blant annet med Isa Katharina Gericke, Elisabeth Norberg Schulz og Solveig Kringlebotn. Jeg deltok og på mesterklasse ved Operaen i Oslo og Flagstad festivalen på Hamar. De siste årene har jeg brukt mye penger på å ta timer privat, delta på mesterklasser, studiereiser og alt som kreves for å tilegne meg kunnskap om faget. Dette har kommet i tillegg til all tid jeg har brukt på studiene jeg har tatt. I tillegg til min Bachelor fra konservatoriet i Tromsø har jeg også studert Drama- og teaterkommunikasjon ved Oslo Met for å styrke mine kunnskaper om teateret og dramateknikk, dette ønsker jeg å bruke til å styrke min formidlingsevne som sanger. Jeg har alltid vært svært interessert i både musikk og teater, og spesielt det å kombinere disse kunstformene som utøver. jeg mener dette kan forsterke og intensivere utrykket i begge kunstformene på en måte man ikke kan oppnå uten den andre.

Drømmen

Jeg har vært utrolig heldig med tilbudene som jeg har fått. Finnmark er et langstrakt fylke, og ikke minst er det langt unna sentralen for klassisk musikk. For meg er det langsiktige målet å kunne være operasanger, og klassisk sanger som jobber på større produksjoner ved forskjellige operahus rundt i verden, men min viktigste drøm er å kunne formidle høy kvalitets konserter og forestillinger ut i distriktene. Som sanger fra utkanten av Nord-Norge har jeg opplevd viktigheten av de få kulturtilbudene vi fikk oppleve. Episenteret for kultur ligger rundt hovedstaten, og for oss som har bor lengst unna krever opplevelsen av kultur at vi har god økonomi og kan reise ofte. Det å kunne tilby høykvalitets forestillinger i distriktene har derfor blitt sentralt for meg. For å oppnå dette må jeg også sørge for at jeg har et nivå som er av den beste kvaliteten jeg kan oppnå. Jeg ønsker å fortsette med privattimene jeg tar med prof. Turid Karlsen ved musikkhøgskolen i Stuttgart. Jeg ønsker også å oppleve så mye opera som mulig og bruke disse erfaringene videre i eget arbeid. Jeg ønsker også å delta på flere mesterklasser enn jeg har hatt mulighet til frem til nå. Jeg har allerede forberedt søknad til Flagstad mesterklasse på Melbu som ble utsatt fra 2020 til 2021 pga. korona tiltakene. En annen mesterklasse jeg virkelig har ønsket å søke på men ikke har hatt mulighet til pga. økonomi er sommerkursene ved Mozarteum i Salzburg med Sopran Sumi Jo. Det er selvsagt flere andre mesterkurs og opera sommerkurs som jeg ønsker å delta på. Jeg ønsker også å få til flere studieturer for inspirasjon og læring. Den første turen ønsker jeg å ta til operahuset Wien, som er kjent som et av de beste operahusene i verden. Jeg ønsker også å utvikle kunnskapene mine om teater- og dramateknikk da dette kan bidra til utvidelse av mitt kunnskapsbilde og dermed forbedre mitt grunnlag for å tilby høy kvalitets klassisk musikk til publikum.

Kategori: Musikk

Sted: Vardø, Troms, Finnmark og Svalbard

Nominert: 2021

Nominerte:

Veronika Karlsen (født 1995)

Lenker:

Veronika Karlsen
Veronika Karlsen
Veronika Karlsen