Julie Røssland, dirigent

Mitt navn er Julie Røssland. Jeg er 19 år gammel og kommer fra Voss i nye Vestland fylke. I år er jeg førsteårs student i dirigering ved Universitetet i Stavanger, og siden høsten 2019 har jeg tatt del i talentprogrammene Maestra og Unge dirigenter, Barratt Due. Maestra og Unge dirigenter er begge en del av en større nasjonal satsning, dirigentløftet, som har som mål å løfte opp Norge som dirigentnasjon. Maestra er Norges Musikkorpsforbund (NMF) sitt satsnings program for å etablere flere kvinnelige dirigenter i Norges korpsmiljø. Gjennom programmet får de to deltagerne dirigere flere av landets fremste amatørkorps. Våren 2020 får jeg blant annet muligheten til å jobbe med tidligere europamestere og regjerende norgesmestere i Brass Band, Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Unge dirigenter er et samarbeid mellom Dirigentløftet, Talent Norge og Barratt Due musikkinstitutt. Programmet er første trinn i elitesatsningen til dirigentløftet. Unge dirigenter består av seks helgesamlinger med profesjonelle musikere og utvalgte studenter. I November 2019 fikk jeg gjennom unge dirigenter delta på mesterklasse med en av de fremste lærerene innenfor faget, Jorma Panula, tidligere professor ved Sibelius akademiet i Finland. Jeg startet å dirigere høsten 2017 i Voss kulturskule med Bjørn Breistein som lærer. Voss kulturskule er den første og eneste kulturskolen i landet som tilbyr ukentlig undervisning i dirigering. Etter et halvt år med undervisning fikk jeg plass som assistentdirigent i Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO). Som assistentdirigent i NUSO fikk jeg muligheten til å jobbe med noen av landets fremste dirigenter som Grete Pedersen og Torodd Wigum. I løpet av de 2,5 årene jeg har dirigert har jeg vært så heldig å få lære av noen av landets fremste dirigenter. I tillegg til Torodd, Grete og Bjørn, har jeg fått veiledning av Eivind Aadland, Alf Årdal  og Bjørn Sagstad (Maestra). På studie får jeg undervisning av Bjarte Engeset, Peter Szilvay og Jukka Iisakkila. Jeg startet å spille klarinett da jeg var åtte år gammel, siden det har jeg vært aktiv i musikkmiljøet på Voss og i regionen. Jeg har spilt mye i korps, blant annet i elitekorpset Dragefjellets musikkorps og Hordaland ungdomskorps. Jeg har en stor og brennende interesse for musikk, spesielt den norske musikken. Jeg synes det er viktig at denne musikken blir spilt og brukt, og som dirigent kan jeg være med på å jobbe for dette. Siden jeg kommer fra en kommune hvor folkemusikktradisjonen står veldig sterkt, føler jeg på et ansvar om å være med på å ta vare på de tradisjonene som finnes.

Drømmen

DRØMMEN Selv om jeg lenge har vist at jeg vil leve av musikken, først som klarinettist og de siste årene som dirigent, synes jeg det er vanskelig å definere hva min store drøm er. Viss jeg må formulere en drøm, må det bli å utøve musikken og forme den det på et høyt og profesjonelt nivå, sammen med alle typer ensembler i ut- og innland. Jeg har en stor begeistring for norsk musikk, både de store romantikerne Svendsen, Halvorsen og Grieg, men også senere komponister som Tveitt, Irgens-Jensen og Sæverud, og håper å kunne få jobbet mye med de. Jeg drømmer om å kunne gjøre en egen konsert med bare norsk musikk, med en tolkning sterkt inspirert av den norske folkemusikken. Jeg synes det er veldig interessant å sette meg ned med norsk kunstmusikk og sammenligne den med folkemusikken og se på hvilken oppføringspraksis som ville vært mest i tråd med folkemusikken. Både nå og tidligere har jeg hatt store og små mål som jeg har siktet mot. I senere tid har målene vært å bli tatt opp i talentprogrammer og delta i diverse dirigentkurs, noe som jeg har vært heldig å få oppnå gjennom Maestra og Unge dirigenter. Videre er målene mine blant annet å klatre oppover i dirigentløfte sin elitesatsing og få muligheten til å jobbe med profesjonelle ensembler som forsvarskorpsene og noen av landets symfoniorkester. For å bli så god som jeg drømmer om er jeg avhengig av å kunne reise på kurs og mesterklasser både i Norge og i utlandet for å lære av de beste. Eksempel dirigentkursene til RNCM i Manchester, dirigentløftet sine kurs med hovedfokus på norsk musikk med Ole Kristian Ruud eller kursene i Wimborne. Slike kurs koster mye penger, da man ofte må dekke kursavgift, reise, opphold og partiturer selv. Jeg elsker å jobbe med musikk og forme musikken med mine egne hender og ideer. Dirigering har vært en plattform hvor jeg har kunnet bruke mine musikalske ideer på en helt annen måte en jeg har kunne på instrumentet mitt. Når jeg begynte å ta timer innen dirigering tok det ikke lang tid før jeg kjente at jeg hadde funnet noe som virkelig passet for meg. Om jeg er så heldig og mottar drømmestipendet, skal pengene gå til partiturer, kurs og mesterklasser, som vil være til stor hjelp for å nå mine drømmer og mål.

Kategori: Musikk

Sted: Voss, Vestland

Nominert: 2020

Nominerte:

Julie Røssland (født 2000)

På nett:

Portrett fra NMF
El Camino Real
Holst 2. suite, 4. sats
Hymn tune Manchester
Stormen m/Jorma Panula

Mediafiler:

Attest