Bilde av Elisabeth Eilertsen Eldevik

Elisabeth Eilertsen Eldevik

Jeg søker på vegne av meg selv, Elisabeth Eilertsen Eldevik. Jeg tok en bachelor i Teaterproduksjon og skuespillerfag ved Nord universitet, og har etter avgangsåret 2021 jobbet som freelance skuespiller og teaterskaper. Det siste året har jeg spilt flere runder med forestillingene: "Lugging gir frispark" og "Kristinas epler" (utdrag fra disse forestillingene ligger i vedlagt videomateriale), samt to barnehageturneer med to forestillinger - en juleforestilling og en påskeforestilling. Nå jobber jeg som langtidsvikar i dans og drama på Gjøvik vgs, samtidig som jeg jobber mot premiere i oktober på en samisk produksjon: "Dålle" og en annen forestilling som skal spilles i sommer: "Eivind Bolt". I alle disse produksjonene er jeg selv medvirkende i skapelsesprosessen. Jeg er også i startfasen av å skrive en forestilling om barn og unge med ADHD. Målet med denne forestillingen er å gi mer forståelse og større aksept for de som har ADHD, samt å avdramatisere diagnosen slik at barn og unge med ADHD ikke skal føle seg som et problem, men heller et unikt og elsket menneske. Her planlegger jeg samarbeid med bl.a. BUP, andre som har ADHD i forskjellig grad og i forskjellig alder, pårørende og andre med erfaring rundt dette. Selv har jeg blitt inspirert til å lage denne forestillingen ut ifra mitt nåværende læreryrke. Jeg ser at det er behov for en slik forestilling, men den må gjøres med god research med instanser og mennesker med kunnskap om tema.

Drømmen

Min drøm er å nå ut til et stort publikum med teaterproduksjonene jeg skaper. Jeg jobber hele tiden målrettet mot å bringe både fortellerteater og fysisk teater mer på banen i norsk scenekunst. Dynamikk og timing, samt gode budskap er noe jeg brenner for i mitt teatervirke. I teater skal man ikke bare vise seg, men skape en givende dialog med publikum. Det er denne kommunikasjonen jeg brenner for. Jeg er opptatt av å vise det ekte mennesket med alle dets motstridende og kompliserte sider. Jeg vil vise at livet ikke er svart-hvitt, men en kollisjon av forskjellige farger der alt er mulig og alt kan skje. Derfor må vi også inspireres til å åpne oss opp for at alle mennesker er ulike og alle liv er et eventyr med opp- og nedturer. Min visjon med teaterproduksjonene mine er å skape undring og interesse for andre menneskers livsreiser. På den måten føler jeg at jeg kan være med å kjempe for mangfold, empati og refleksjon.

Kategori: Teater

Sted: Lillehammer, Innlandet

Nominert: 2023

Nominerte:

Elisabeth Eldevik (født 1998)

Lenker:

Videomateriale