Gard Lervang

Gard Lervang har vært elev i kulturskolen i mange år. Han hører geografisk hjemme i Rendalen, men har i alle år danset og spilt gitar i Tynset Kulturskole. Dette fordi det er her det er tilbud på dans og han har hatt en så sterk danse-åre i seg fra svært ung alder.

Gard var i mange år den eneste gutten i sin gruppe/på sitt parti og dette var nok en utfordring for ham som han så klarte å snu til en fordel og styrke. Han sto etter hvert frem som en utrolig sterk, mannlig danser i et jentedominert kulturskoletilbud. På denne måten rekrutterte han etter hvert nye gutter inn i miljøet og Tynset kulturskole har nå gutter på alle partier takket være Gards pionerarbeid.

Sist vår organiserte han en egen gruppe/kompani og koreograferte et nummer for denne, som de så deltok med på UKM. De gikk videre og endte opp på landsfestivalen i Sandnes. Dette var til utrolig inspirasjon for Gard som "hjernen bak" og ikke minst for resten av gruppen som fikk ta del i både fylkesmønstring og landsfestival med alt det dette innebar.

Etter tre år på musikklinje ved NØVGS forlot Gard kulturskolen og Østerdalen og går nå på danselinje ved Trøndertun Folkehøgskole. Han er jevnlig hjemme og da er han ofte å finne i kulturhuset hvor han er inne på danseklassene til sine tidligere lærere. I februar skal han holde egen workshop spesielt tilpasset gutter og han har et brennende ønske om å gi tilbake til miljøet som han har fått så mye fra.

Jeg opplever Gard som en stor kraft og han har et driv og en retning i sitt arbeide som er sjeldent. Som kunstpedagog er jeg sikker på at akkurat Gard vil komme til å nå langt og at han skal ut i verden og erobre den med dans. I tillegg til sin kunstneriske åre har han et organisatorisk talent og gjennomføringskraft og dette er viktige egenskaper for å kunne skape noe eget ut fra egen kraft. Hans nysgjerrige og uredde vesen er en god kombinasjon sammen med respekten for faget og forståelsen av å måtte jobbe og øve.

Anbefaler ham på det varmeste som en framifrå kandidat til Drømmestipendet!

---

Hallo! Mitt navn er Gard. Jeg er 19 år og kommer fra et sted som heter Midtskogen (midt på grensen mellom Tynset og Rendalen). Dansing har alltid vært en stor glede i livet mitt og den starta for fullt på et lite hip hop kurs i Tynset. Der var det meg som 3dje klassing og to andre 7ende klassinger. Etter noen år bevegde det seg mot «dans» på kulturskolen hvor jeg holdt på helt til slutten av videregående. Mens jeg gikk på kulturskolen starta jeg på musikklinja i Tynset og etter tre år med masse musikk bestemte jeg meg for at jeg ville prøve å satse på dans, men jeg var ikke helt sikker enda. Sommeren 2017 var jeg med på en god del danseprosjekter. Blant annet Landsfestivalen UKM, Opera di Setra, Sommertoget, Allsang på Tjuvholmen og Bryllup. Så begynte jeg på dans forstudium linja på Trøndertun folkehøgskole for å se det an. Sett bort i fra skoler jobber jeg en god del med dans på egenhånd. I 2016 koreograferte jeg min første dans helt alene og siden da har koreografi vært min største interesse i dans. Jeg får nye idéer til koreografi hele tiden og det kan være vanskelig å velge hvilke av dem jeg vil sette fokus på. Jeg har en litt spesiell måte å komme med materiale på. Først lager jeg dansen uten å ha noen tanker i hodet, så prøver jeg å finne en historie til det jeg har lagd og bearbeider det slik at det passer sammen. Jeg bruker også mye musikalitet i dansene mine. Jeg liker noen ganger å tenke at bevegelsene i dansen gjenspeiler lydene i musikken. Når jeg hører musikk ser jeg former i hodet mitt som jeg gjenskaper til dans. Jeg er også veldig glad i improvisasjon og øver nesten hver dag for å bli flinkere på det. Det er veldig spennende å utforske nye bevegelser og temaer som kan gi nytt materiale. En annen grunn til at jeg er glad i improvisasjon er at jeg er fan av hip hop battles og ser på en del av de på youtube. Der gjelder det å ha mye variasjon og kul stil med improvisasjon.Drømmen

Min drøm er å engasjere mange flere folk inn i dansemiljøet. Alle har en dans inni seg. Småbarn begynner helt automatisk og naturlig å bevege seg til musikk når de hører det. Men jo eldre man blir desto mindre får dansen plass i livet. Kanskje fordi dans ikke er så fremtredende i vår kultur. For eksempel, dansen man får igjennom skola er nok lite lokkene. Hvis mer variert og kreativ dans hadde vært en del av oppveksten, hadde kanskje flere fått sansen på hva dans gjør med kropp og sinn (i stedet for swing og pardans).

Dans i dag kan også ofte være veldig abstrakt og rar som jeg tror skremmer vekk mange folk. Jeg har lyst til å skape et nytt uttrykk i dans hvor flere kan finne glede i det. Jeg vil blande mange forskjellige stilarter og kanskje komme fram til et helt nytt uttrykk. Jeg er også glad i å blande inn teatralske elementer. Jeg synes at koreografier bør bety noe, at publikum skal forstå hva jeg vil formidle. Men også at det skal være underholdning. I forkant og underveis av mine koreografier får jeg mange spontane idéer. Jeg har en intuitiv følelse for hva kunst betyr for meg og den vil jeg dele med andre. Denne siden ved meg vil jeg ha mulighet og plattform til å utvikle mye mer.

Jeg har også lyst til å involvere flere gutter i dansemiljøet. I distriktene er dansemiljøet for gutter ikke like utbredt som i de store byene. Mange gutter blir mobbet på skolen fordi de går på dans. Jeg vil bevise alle at dans kan være veldig tøft og fantastisk, uansett om du er gutt eller jente. Da er det viktig for unge gutter å ha mannlige dansere som forbilder. Min danselærer Daniel var forbildet mitt som liten. Jeg ønsker å bli en av disse forbildene. Nå som voksen har jeg mange forbilder. Ett av dem er Kristine Berget. Hun tar aldri utgangspunkt i en spesiell stil og har et ganske spesielt bevegelsesspråk som skiller seg ut. Kristine kom til oss på Trøndertun folkehøgskole og lærte oss med en koreografi som inneholdt både moderne og krumping. Hun spesifiserte også at dans alltid skal bety noe. Dansen vi lærte var en kritikk på samfunnet med hvordan vi behandler flyktninger (slik jeg tolket det).

Jeg er også en fan av Jo Strømgren og hans kompani. Jo har en spesiell måte å bearbeide dans på som jeg syns er kult. Han gir veldig spesifikke og konkrete oppgaver til danserne sine også ser man hvor det går. Jeg har selv hatt workshop sammen med noen av danserne i kompaniet og sett på forestillingen deres. De fleste samtids dansere gir oppgaver som er veldig flertydig, noe som jeg ikke er så fan av. Jeg synes dans er best når den er konkret. Han bruker en god del teatralske elementer og tar ofte i bruk dialog. Det hadde vært utrolig gøy å få jobbe sammen med Strømgren. En annen drøm som jeg har, nå som vi først er inne på kompanier, er at jeg vil starte mitt eget kompani. Jeg har lyst til å koreografere i min stil og vise verden hvor tøft det kan være. Tidligere i teksten nevnte jeg at jeg skulle se det an om jeg skulle fortsette med dans. Nå vet jeg helt sikkert at jeg satser for fullt på dans og Drømmestipendet hadde hjulpet meg veldig på veien!

Kategori: Dans

Sted: Tynset, Hedmark

Nominert: 2018

Medlemmer:

Gard Lervang (født 1998)
Utøver

På nett:

underscores - pause I Choreography by Gard Lervang
Dreamscape, UKMfestivalen 2017 Koreografi Gard Lervang
Kaviar twins, UKM 2018