Søknadsportalen åpen for Drømmestipendet 2022

TRONDHEIM: Ungdom i alderen 18–25 år i 2022 som holder på med kunst og kultur – alene eller sammen med andre – kan nå søke Drømmestipendet 2022 og gi seg selv sjansen til å motta 30 000 kroner samt mye anerkjennelse og synliggjøring. Fra 15. september 2021 og fram til 2. desember 2021 kl. 12.00 er det mulig å søke Drømmestipendet 2022.

 


Den 18 år gammel suksesshistorie fortsetter – Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd skal også i 2022 hjelpe unge kultur- og kunstutøvere med en pen slump penger og mye inspirasjon på veien mot deres kulturelle drømmer.

Stipendbeløpet er på 30 000 kroner, og det vil bli delt ut 50 stipend også i 2022. Søkerne må være i aldersgruppa til 18–25 år. Det vil si at for å søke Drømmestipendet 2022 må en være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003.

Målet med stipendtildeling er som før:

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst-og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

– Strålende mulighet for ungdom

– Drømmestipendet har vært et givende arbeid i 18 år, noe vi er stolte av å holde på med. Pengene gir selvfølgelig stipendmottakerne muligheter til å få oppfylt deler av drømmen som koster noe i kroner og øre. Men minst like viktig, er anerkjennelsen og inspirasjonen det gir hver enkelt unge utøver, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

– Drømmestipendet er en strålende mulighet for ungdom og unge voksne til å bli sett og å få prøvd ut sine drømmer, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Se «Dette er Drømmestipendet på 78 sekunder»:

Les også: Mer informasjon for deg som vil søke fins her

Tekst og illustrasjon: Egil Hofsli   (Utlagt: 15. september 2021)

 

Fakta – Drømmestipendet

 • Samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
 • 50 stipend à 30 000 kroner utdeles – til sammen utdeles 1,5 millioner kroner
 • Skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse til unge kunst- og kulturutøvere samt bidra til at de får oppfylt drømmer
 • Skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere
 • Ble etablert i 2004, og en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere har mottatt stipendet – som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Kristian Kristiansen, Ingebjørg Bratland og Heidi Ruud Ellingsen
 • Utdeles i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse
 • En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 50 søkerne som får stipend
 • Dokumenterte ferdigheter og drømbeskrivelse teller likt når drømmestipendjuryen vurderer søknadene
 • Kan søkes av kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2022, må en være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003
 • Søkeperioden for Drømmestipendet 2022: 15. september 2021 – 2. desember 2021 kl. 12.00
 • I løpet av mai og juni 2022 offentliggjøres hvilke unge kunst- og kulturutøvere som tildeles stipend og utdelingene finner normalt sted i samme tidsperiode