Søknadsportalen åpen for Drømmestipendet 2023

Ungdom i alderen 18–25 år i 2023 som holder på med kunst og kultur – alene eller sammen med andre – kan nå søke Drømmestipendet 2023 og gi seg selv sjansen til å motta 30 000 kroner samt mye anerkjennelse og synliggjøring. Fram til 15. november 2022 kl. 12.00 er det mulig å søke Drømmestipendet 2023.


Den 19 år gammel suksesshistorie fortsetter – Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd skal også i 2023 hjelpe unge kultur- og kunstutøvere med en pen slump penger og mye inspirasjon på veien mot deres kulturelle drømmer. Og stipendutdelernes mål med Drømmestipendet er som før:

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Her finner du søknadsportalen for Drømmestipendet 2023

Stipendbeløpet er på 30 000 kroner, og det vil bli delt ut 50 stipend også i 2023. Søkerne må være i aldersgruppa til 18–25 år. Det vil si at for å søke Drømmestipendet 2022 må en være født tidligst 1. januar 1997 og senest 31. desember 2004. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Portalen er åpen fram til 15. november 2022, og merk: Den tirsdagen stenger portalen kl. 12.00.

Deretter skal innkomne søknader gjennom en nomineringsprosess i de kommunene søkerne bodde i fram til fylte 16 år. Se mer informasjon om dette  i søknadsportalen. Hvis kommunen nominerer søknaden, vil den bli publisert på drommestipendet.no og sendes samtidig videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury. Og merk: Drøm og ferdigheter blir vektet likt når søknaden vurderes.

– Strålende mulighet for ungdom

– Drømmestipendet har vært et givende arbeid i 19 år, noe vi er stolte av å være en del av. Pengene gir selvfølgelig stipendmottakerne muligheter til å få oppfylt deler av drømmen som koster noe i kroner og øre. Men minst like viktig, er anerkjennelsen og inspirasjonen det gir hver enkelt unge utøver, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Thor Gjermund Eriksen.

– Drømmestipendet er en strålende mulighet for ungdom og unge voksne til å bli sett og å få prøvd ut sine drømmer, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Se «Dette er Drømmestipendet på 78 sekunder»:

Tekst og illustrasjon: Egil Hofsli   (Utlagt: 15. september 2022)

 

Drømmestipendet – fakta

 • Stipendordning etablert i 2004
 • Samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
 • 50 stipend à 30 000 kroner utdeles – til sammen utdeles 1,5 millioner kroner
 • Skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse til unge kunst- og kulturutøvere samt bidra til at de får oppfylt drømmer
 • Skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere
 • Kan søkes av kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år
 • Utdeles i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse
 • Dokumenterte ferdigheter og drømbeskrivelse teller likt når drømmestipendjuryen vurderer søknadene
 • En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut 50 nominerte som får stipend
 • En lang rekke unge kunst- og kulturutøvere har mottatt stipendet – som Astrid S, Didrik Solli-Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Tom Stræte Lagergren alias Matoma, Kristian Kristiansen, Ingebjørg Bratland og Heidi Ruud Ellingsen
 • I løpet av våren 2023 utdeles 50 nye stipend, på lokale arrangement i de kommunene stipendvinnerne er nominert fra