Årets første utdeling – til tre vinnere fra Fredrikstad

FREDRIKSTAD: Lørdag 2. april begynner det. Det er sesongstart for utdeling av Drømmestipendet 2022. Tre unge kunst- og kulturutøvere fra Fredrikstad er de første vinnerne som får 30 000 kroner og verdifull synliggjøring.


Musikeren Ann Weberg, sirkusartisten Tuva Kristiansen,og danseren Balder Hansen får sine stipend på City Scene i Fredrikstad lørdag 2. april kl. 19.00. Bildekunstneren Elias Ravn Iversen får sitt stipend utdelt i Gamvik onsdag 20. juli kl. 13.30 – som den siste denne drømmestipendsesongen. Mellom der skal ytterligere 46 unge kunst- og kulturutøvere få sine stipend, pålydende 30 000 kroner og medførende rikelig med synliggjøring.

Fredrikstad skiller seg ut

At det er utdelingsstart i Fredrikstad, er kanskje ganske passende. Kommunen skiller seg ut som kommunen med flest drømmestipendtildelinger i år – når vi ser bort fra fylket/(stor)kommunen Oslo, som ikke naturlig nok har fått flest stipend (fire stykk) i år også.

Nærmest Fredrikstad følger Bergen, Haugesund, Trondheim – med to tildelinger hver. Og så er det 37 kommuner hvor det er én stipendtildeling i 2022.

Årets stipendvinnere kommer fra hele landet. Fra Alver i vest og Kristiansand i sør til Gamvik, både lengst i nord og lengst i øst. Fylkesvis fordeler stipendene seg slik: Troms og Finnmark 3, Nordland 2, Trøndelag 5, Møre og Romsdal 3, Vestland 6, Rogaland 5, Agder 2, Vestfold og Telemark 5, Oslo 4, Viken 11, Innlandet 4.

Her finner du samtlige 50 vinnere av Drømmestipendet 2022

400 nominerte totalt

400 unge kunst- og kulturutøvere i alderen 18–25 år var nominert til Drømmestipendet 2022. Dette er 19. året at stipendet utdeles, og det utdeles i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendordningen ønsker samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. De håper også at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kunst- og kulturutøveres drømmer.

De 50 utdelingene skal også helst innebære at stipendmottakerne gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i kommunen som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

Tekst og fotokollasj: Egil Hofsli   Foto: privat   (Utlagt: 1. april 2022)