Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Mathias Ramfelt

TØNSBERG: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Mathias Ramfelt. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Mathias Ramfelt skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien sirkus.

Mer om Mathias Ramfelt

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 4. jan. 2019)