Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Lea Moxness

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Lea Moxness. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Lea Moxness skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien sirkus.

Mer om Lea Moxness

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 20. des. 2018)