Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Lars Emil Johannessen

ASKER: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Lars Emil Johannessen. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Lars Emil Johannessen skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien annet.

Mer om Lars Emil Johannessen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: Ina Pettersen Jevne

(Utlagt: 4. des. 2018)