Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Knut Kippersund Nesdal

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Knut Kippersund Nesdal. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Knut Kippersund Nesdal skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Knut Kippersund Nesdal

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 18. des. 2018)