Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Lina Killingdalen

TROMSØ: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Lina Killingdalen. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Lina Killingdalen skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien annet.

Mer om Lina Killingdalen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 22. des. 2018)